TEAMONTWIKKELING; voor effectieve teams en soepel samenspel

Zelforganiserende teams

Binnen organisaties worden steeds vaker zelforganiserende teams ingevoerd. Dit doet een groot appèl op de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. Maar welke bouwstenen zijn nodig om zelforganisatie tot stand te brengen? Wat is de rol van de manager bij zelforganisatie? Welke aanwezige patronen in het team werken belemmerend voor de implementatie van zelforganisatie?

Teamreflectie is wat ons betreft de belangrijkste bouwsteen bij de ontwikkeling van Zelforganiserende teams.

Tientallen teams gingen je voor. Sinds 2016 hebben wij verschillende werkvormen voor teamreflectie ontwikkeld. Hieronder doen we een greep uit ons aanbod die in verschillende ontwikkelfasen van teams kunnen worden ingezet. Natuurlijk sluiten we nauwgezet aan bij de vragen van het desbetreffende team.

 

Van werkverhalen leerkansen maken

Bij deze vorm van teamreflectie gaat het erom dat teams naar zichzelf kijken en leren van elkaars werkverhalen. Verhalen die begeleiders in een team aan elkaar vertellen over wat goed gaat, wat beter kan en waar met elkaar aan gewerkt gaat worden. Dit past binnen fris vakmanschap; de professional in een veranderende wereld.

We reflecteren op de eigen werkverhalen met de speciaal ontwikkelde reflectiewijzer, gebaseerd op de methodiek van Zelfsturend leren. De reflectiewijzer kan ook worden toegespitst op de organisatiethema’s die in jullie organisatie actueel zijn. Ons uitgangspunt hierbij is ook hier dat individueel leren en collectief leren in elkaar grijpen.

Voor leidinggevenden is de training ‘De kunst van Zelfsturend leren’ een aanrader. Daarmee ontwikkel je niet alleen je coachvaardigheden maar leer je ook hoe je teamreflectie kunt begeleiden.

Tijdsinvestering: een teambijeenkomst van 3-4 uur

Teamtalenten in beeld

Wij werken met de Talent assessments die speciaal ontwikkeld zijn voor de zorg. Naast individuele ontwikkelrapportages kunnen wij ook een Teamprofiel leveren. In een begeleide teamreflectie gaat het over individueel ontwikkelen en collectief (als team) ontwikkelen. Het teamprofiel biedt daarvoor een mooi gezamenlijk kader en vertrekpunt.

 

Teamcoaching volgens Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidsvragenlijst die mensen indeelt in verschillende typen. Elk type heeft een andere stijl van werken. Door uw eigen persoonlijkheidstype en dat van uw teamgenoten te leren kennen kunt u de samenwerking beter op elkaar afstemmen en de verhoudingen binnen een team verbeteren.

“Collega’s hebben nu meer begrip voor de verschillen

 die ze ervaren in werkstijl met bepaalde collega’s.

Daarmee zijn niet alle problemen opgelost natuurlijk,

maar het is nu wel mogelijk om op een luchtige manier

te verwijzen naar bepaalde eigenschappen

van de mensen met wie je samenwerkt.”

 

Download de brochure Persoonlijke Effectiviteit voor meer informatie

ZelfReflector teamvorming

Met deze ZelfReflector kunnen teams systematisch stil staan bij hun beleving van bepaalde thema’s. De ZelfReflector vraagt niet zozeer naar de mening van de teamleden, een opvatting of zienswijze maar naar wat de verschillende teamleden vanuit een gevoelsmatige betrokkenheid, belangrijk vinden, waar zij waarde aan hechten.

 

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014
Geregistreerd Begeleidingskundige
Lid van de LVSC en de VvZB

Gea Koren

06 – 14 111 444

Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Lees hier onze privacyverklaring