Gea Koren – begeleidingskundige & narratief coach

Mijn levensmotto is: “Ook de meester blijft leerling van het leven”

Over mij

Hoe kun je leren van je eigen levenservaringen? Dat is de vraag die ik voortdurend stel, aan mezelf en aan mijn coachees en opdrachtgevers. Je leert het meest van ervaringen van binnenuit. Het leven is niet maakbaar, maar je kunt wel kijken naar mogelijkheden om zelf betekenis en richting te geven aan jouw zelfverhaal.

Stem geven aan wie je werkelijk bent

Lange tijd heb ik met hart en ziel gewerkt in verschillende functies in de gehandicaptenzorg, onderwijs en de politie. Vaak heb ik daar gepionierd en leerervaringen verder gebracht.

Via HRM-functies rolde ik het vakgebied van coaching en supervisie in. Ik wil daarmee mensen in de positie brengen zelf stem te geven aan wie zij werkelijk zijn. Van jongsaf aan doe ik dat voor mijn jongere broer, die een verstandelijke beperking en klassiek autisme heeft. Daardoor heb ik de gehandicaptenzorg helemaal van binnenuit leren kennen.

Mijn leerervaringen deel ik ook in mijn boeken, onder meer over narratief coachen en de gehandicaptenzorg.

Samen met John Tamerus en Maria Ratering schreef ik eveneens het boek Zwarte Koffie Sterke Verhalen over persoonlijk leiderschap, gerelateerd aan de politie. Met de reflectievragen uit dit boek kun je van werkverhalen leerkansen maken.

Eigen verhaal ontwikkelen

Nu heb ik mijn eigen coachpraktijk voor narratieve begeleiding Koren Visie. Daarbij is zelfsturend leren het centrale concept. Met een creatieve en verhalende aanpak begeleid ik mensen om hun eigen verhaal verder te ontwikkelen. Daarbij laat ik je zélf ontdekken wat bij jou past, zodat je zelf weer de regie kunt voeren.

Alle puzzelstukjes van een leven lang pionieren en ontwikkeling zijn in dit werk bij elkaar gekomen. En ik blijf zelf nog altijd leerling van het leven.

 

De missie van Koren Visie

Wij willen bijdragen aan een organisatiecultuur die gezamenlijke toekomst creëert vanuit het hart. Dit willen we doen door van werkverhalen leerkansen te maken!

Onze waarden

Verbinden, ontmoeten, ontwikkelen en organiseren en daarbij telt iedereen mee!

Koren Visie houdt zich bezig met:

 • het verhaal achter iedere persoon en organisatie
 • de zoektocht naar wat mensen in organisatie bindt
 • het leren van volwassenen in de volle breedte van het werkleven
 • zelfsturing d.w.z. het bevorderen van praktische wijsheid
 • samenwerkingsprocessen vanuit de eigen persoonlijke kleur en stijl
 • het opgang brengen van de dialoog tussen mensen en organisaties
 • cultuurveranderingsprocessen
 • bezinningsvraagstukken

De Missie van Koren Visie

Meer lezen? Download de brochure ‘Op verhaal komen’

Narratief Coachen maakt narratief begeleiden toegankelijk voor een breed publiek. In de werkpraktijk van narratief coachen wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd via het verhaal. Door verhalen leggen mensen als vanzelf een relatie tussen wat er in hun omgeving is en wat zij innerlijk beleven. Deze beeldentaal verbindt de taal van het hoofd met de taal van het hart. Binnen het verhaal kunnen coach en coachee elkaar ontmoeten, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Innerlijk levensverhaal

Vandaag de dag proberen we de complexiteit van de werkelijkheid steeds vaker in schema’s, diagnoses, cijfers, enzovoort weer te geven. Narratief coachen houdt in dat de coach de coachee faciliteert bij het ontdekken van het innerlijk levensverhaal in al zijn meerstemmigheid. Het doel van narratief coachen is dat de coachee zijn zelfverhaal bewust ter hand neemt en leert om dat wat hij met zijn leven wil om te zetten in vruchtbare daden. Het helpt coachees op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf, de omgeving en hun uitdagingen.

Narratieve interventies

Narratief coachen vraagt ook om het doordenken van de professie van de coach. Wat wordt in deze situatie van de coach gevraagd – niet alleen als mens, maar juist ook als vakmens? Waar voeg je als coach in, wat voeg je toe? Welke keuzes maak je als coach? Narratief coachen biedt de coach een schat aan mogelijkheden voor narratieve interventies.

Voor wie?

Dit boek is bestemd voor iedereen die zich op professionele wijze met coach- en ontwikkelgesprekken bezighoudt of wil bezighouden.

Samen smeden

Werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Gea Koren & Maria Ratering

ISBN 978 8850 819 6 | 144 pagina’s | € 20,00

Er wordt een kijkje achter de schermen geboden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staan de verhalen rond vier cliënten. Zij zijn niet of nauwelijks in staat om hun eigen verhaal aan de buitenwereld te vertellen.

Zwarte koffie sterke verhalen, 101 politieverhalen, 1001 leerkansen

Auteurs: Gea Koren, Maria Ratering & John Tamerus

Samenvatting

De ruggengraat van dit boek zijn de verhalen van dienders die dagelijks met beide benen in onze samenleving staan. Het is een bijzonder kijkje achter de schermen van deze bijzondere beroepsgroep. Het zijn de avonturen, emoties en lessen van gisteren en vandaag. In vogelvlucht wordt de geschiedenis van de politie verteld en waar bepaalde cultuurkenmerken hun oorsprong vinden. Humor, cynisme, macht, eigenwijsheid en creativiteit bijvoorbeeld.

De verhalen leggen oerdilemma’s of dieperliggende thema’s bloot. Dilemma’s waarmee we allemaal in ons werkleven mee geconfronteerd worden. In een apart deel worden bij ieder verhaal reflecterende vragen gesteld. Doel is dat je het eigen professioneel handelen beter leert kennen en het mogelijk aanpast, zodat je een bekwamer beroepsbeoefenaar wordt. Het laatste deel gaat over de kracht van een verhaal en de ongelofelijke hoeveelheid leerkansen die daaruit ontstaan. Thema’s worden uitgediept en er wordt dieper ingegaan op een visie op lerend werken in relatie met de kracht van het verhaal.

Prijs: € 20,= (inclusief verzendkosten)

Recensies:

Publicaties vakinhoudelijke artikelen:

Wie kan sturen zeilt bij elke wind – thema’s: tegenslag, zelfsturend leren

Hoe is het om een crisis door te maken veroorzaakt door een gebeurtenis waarbij de dingen niet gaan zoals je wilt dat ze gaan? Hoe belangrijk is het om jezelf in een dergelijke situatie te kennen en te weten hoe om te gaan met de tegenwind in je leven? Verder lezen @

Tussen de wilde dieren’ – thema’s balans en moreel handelen

Dit verhaal over de dierentuin werpt een nieuw licht op het vinden van balans tussen werk en privé. Welke lessen kun je leren als je met de auto van je baas tussen de wilde
dieren rijdt?

Narratief leren van levens- en leerprocessen

Narratief coachen is een specifieke manier van begeleiden van het leerproces van de coachee. Hierbij is het verhaal de ontmoetingsplek, als werkruimte en als kader. In dit artikel staat ‘narratief leren’ centraal; het verwerven van inzicht in de wijze waarop je richting geeft aan je leven.

 

Recensies en artikelen van en over het boek ´Samen smeden, werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking´:

Onze samenwerkingspartners

Koren Visie werkt samen met andere (team)coaches. Op deze manier wordt de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

Externe coaches komen slechts in aanmelding voor het netwerk van Koren Visie als:

 • Zij kunnen aantonen over de vakinhoudelijke kennis te beschikken die benodigd is voor de uitvoering van de betreffende opdracht.
 • Zij blijk kunnen geven van voldoende kennis van de branche waarin de klant opereert;
 • Zij naar inschatting van Koren Visie als persoon een voldoende ‘fit’ hebben met de doelgroep die zij in de training/ opleiding moeten bedienen.

In geval dit alles van toepassing is, stellen wij de coach eerst aan je voor. Na uw akkoord wordt de (team)coach  ingezet voor de (mede) uitvoering van uw opdracht.

Netwerk Zelfsturend leren

In 2017 hebben Dick en Maria Ratering hun praktijk beëindigd. Ik ben dankbaar voor alles wat ik van hen heb mogen leren. Het is een eer om het gedachtegoed van Zelfsturend leren verder door te mogen geven aan andere professionals.

Onderstaande coaches hebben inmiddels met mij samengewerkt in een zgn. train-de-trainer aanpak. Met hen verzorg ik nu in verschillende sectoren en in het open aanbod de training Zelfsturend leren.

Irene Keyzer | trainingen in het  onderwijs en open aanbod

Ellen Mulder  | trainingen in de zorg en open aanbod

Silvie Rossel  | trainingen internationale bedrijven in Nederland en België

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014
Geregistreerd Begeleidingskundige
Lid van de LVSC en de VvZB

Gea Koren

06 – 14 111 444

Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Lees hier onze privacyverklaring