De kunst van Zelfsturend Leren (2-daagse training)

 

Voor wie?

Je bent werkzaam als professional, leidinggevende, adviseur of als coach en wilt werken aan een persoonlijke leervraag in relatie tot je werk. Je wilt onderzoeken wat je hieraan kunt doen en hoe je met je dilemma’s kunt omgaan. Wellicht ben je ook geïnteresseerd in Zelfsturend Leren als methode voor coaching.

 Wat is Zelfsturend Leren?

De methode voor Zelfsturend leren is ontwikkeld door Dick Ratering. Zelfsturend leren geeft een leidraad voor het leren vanuit de eigen, directe ervaringen. Wezenlijke leervragen worden opgespoord om deze vervolgens op systematische wijze te vertalen naar praktisch handelen in de werksituatie. Deelnemers leren eigen oplossingen te creëren vanuit een grondhouding van voortdurend grenzen te verleggen en te experimenteren. Zo vergroot de deelnemer zijn zelfsturend vermogen. Wie de methode inzet voor coaching, vergroot tevens het zelfsturend vermogen van anderen.

 Waar is Zelfsturend leren voor bedoeld?

Zelfsturend leren is uitermate bruikbaar voor die vragen, die onbestemd aan je knagen. Leervragen gaan over werk en leven, over ambitie en mogelijkheden, over verlangen en praktisch handelen.

 Voorbeelden van leervragen zijn:

  • We gaan werken met Zelforganiserende teams wat betekent dat voor mijn rol?
  • Hoe kan ik mijn team helpen bij teamreflectie?
  • Ik ben heel resultaatgericht en geneigd de ander in dit proces te vergeten. Hoe kan ik meer geduld opbrengen voor het leerproces van de ander?
  • Ik ben geneigd tot risicomijdend gedrag. Hoe kan ik meer durf ontwikkelen?
  • Als er emotie bij de ander komt, voel ik me schuldig. Hoe ga ik daar mee om?
  • Ik ben niet zo ‘van op de voorgrond’, waardoor mijn vakmanschap niet altijd gezien wordt. Hoe kan ik mijn expertise beter ‘uit de verf’ laten komen?

 In deze training vind je een persoonlijk antwoord op jouw vraagstuk en dit vertaal je in praktisch handelen.

 Programma en werkwijze

Je wordt gecoacht op je eigen leervraag. Bovendien werk je aan je vermogens als coach door andere deelnemers bij hun leervraag te begeleiden. Zo ervaar je ‘aan den lijve’ hoe Zelfsturend leren werkt. De methode bestaat uit vier fasen. In de training doorloop je stap voor stap de eerste drie fasen. De vierde fase voer je uit als experiment in je eigen werkpraktijk. Na uitvoering evalueer je jouw experiment in een terugkombijeenkomst.

 Dag 1

De eigen ervaring als vertrekpunt (fase 1)

Na een kennismaking brengt de deelnemer zijn leervraag in. Wat houdt jou bezig, wat vind je lastig of wat wil je ontwikkelen? Aan de hand van jouw vraag worden persoonlijke ontwikkelthema’s vastgesteld.

 Dag 2

Van thema naar verlangen en van willen naar doen

De 2e fase staat in het teken van bewust worden. Iedereen heeft zijn eigen dilemma’s, hoe ga jij met jouw dilemma’s om? Aan welk gedrag ben je gehecht en wat levert je dat op? Hoe kun je ruimte geven aan meerdere ‘kanten van de zaak’ die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken? Wat is jouw verlangen? Wat zijn jouw inspiratiebronnen?

 De 3e fase staat in het teken van willen en kiezen. Wat is nodig om jouw verlangen te realiseren?  Hoe kun je dit vertalen in concrete en haalbare acties zodat kennis meteen gekoppeld wordt aan praktisch handelen? Dat vraagt om een goed doortimmerd plan wat we ook wel ‘kritisch experiment’ noemen.

 Terug in je eigen werksituatie

Experimenteren en implementeren

Terug in jouw werksituatie ga je ‘kritisch experimenteren’. Je probeert in deze 4e fase uit wat voor jou nieuw en wellicht ook spannend is. Doel hiervan is om je grenzen te verleggen. Dit kan je twee dingen opleveren: een leereffect en een werkresultaat. Zo leer je al werkend. Na uitvoering kun je jouw kritisch experiment evalueren met één van de trainers, een medecursist of een coach uit jouw organisatie.

Na de training wordt er een mogelijkheid geboden waarin gereflecteerd wordt op het uitgevoerde kritisch experiment. De doelstelling staat wel vast: We evalueren in de eerste plaats het leereffect en in de tweede plaats het werkresultaat. Wat is niet gelukt? Welke belemmeringen ben je tegengekomen? Wat is wel gelukt? Welke successen mag je vieren? Ook kijken we hoe je een volgende stap kunt zetten in je leerproces.

 Wat levert het op?

Het begeleiden van veranderingen en het realiseren van effectiviteitsverbeteringen geeft door de ervaringsgerichte methode van zelfsturend leren snel, zichtbaar en blijvend resultaat. De leidinggevende en/of medewerker leert eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuzes om tot actie te komen. De koppeling van het eigen belang met het organisatiebelang levert een positieve kracht vanuit de persoon op en ondersteunt zowel de persoonlijke en professionele ontwikkeling alsmede de organisatieontwikkeling. Deze manier levert een forse verbetering op in (pro)actief en efficiënt handelen vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

 Ervaringen van eerdere deelnemers

 ‘Volgens mij kunnen we een gezamenlijke kwaliteitsslag maken als we zelfsturend leren als ‘onderlegger’ voor al onze teamactiviteiten gaan gebruiken.’

 

‘Ik heb door deze training in de gaten gekregen hoe het mechanisme van zelfsturing bij mij werkt. Inspirerend.’

 

‘Ik ben geneigd om de reflectie over te slaan terwijl dat de juiste acties geeft.’

 

‘Ik spreek anderen nu meer op hun kracht aan.’

 

‘Ik kan en durf nu beter mijn positie in te nemen.’

 

‘Ik kan nu de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort.’

 Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte voor dit programma is minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Het is voor het werken tijdens de training het meest effectief als we met drietallen kunnen werken.

 

Trainingsdata en -locatie

Twee aaneengesloten dagen.

De training wordt desgewenst ook in-company verzorgd.

 

Lesmateriaal:

Narratief coachen, de kracht van het zelfverhaal door Toos van Huijgevoort en Gea Koren | Boom Uitgevers |2015 | ISBN 9789024403547

 

Interesse?

Neem contact op met Gea Koren

 Over de trainers

De training wordt gegeven door Gea Koren. Bij meer dan 6 deelnemers wordt er gewerkt met twee trainers. Alle trainers uit het netwerk zijn ervaren in het werken met de methode zelfsturend leren in trainingen alsmede in de coachpraktijk. Zij beschikken over voldoende levenservaring om de menselijke dilemma’s van deelnemers met respect te benaderen. Samen met de deelnemers zoeken zij naar concretiseringen die passen bij de deelnemers.

Training Pop(p)entaal voor jouw verhaal

In de werkpraktijk van narratief coachen wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd via het verhaal. Door verhalen leggen mensen als vanzelf een relatie tussen wat er in hun omgeving is en wat zij innerlijk beleven. De beeldentaal verbindt de taal van het hoofd met de taal van het hart. Binnen het verhaal kunnen coach en coachee elkaar ontmoeten, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Narratief coachen houdt in dat de coach de coachee faciliteert bij het daadwerkelijk ontdekken van het innerlijk levensverhaal in al zijn meerstemmigheid en hier consequenties aan te verbinden voor de toekomst.

Coachees komen de sessie vaak binnen met een verhaal of met een stroom van gevoelens. Soms is het moeilijk daarin te onderbreken of de coachee naar een positie te brengen van waaruit hij of zij even kan stilstaan en kijken naar wat er gebeurt. 

In deze training leer je coachen met pop(p)entaal. Pop, taal en verhaal. Hoe help je je coachee om zijn verhaal of innerlijke wereld in beeld te brengen? Hoe help je om de feiten op tafel te zetten, om zicht te krijgen op de situatie? Waar loopt het vast en wat is er nodig om beweging te brengen?

 Deze 2-daagse training voor coaches is in ontwikkeling en zal voor het eerst worden aangeboden in november 2023.

Interesse?

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst