Gea Koren – begeleidingskundige & narratief coach

Mijn levensmotto is:
Ook de meester blijft leerling van het leven!

 

 

Over mij

Expertise

‘Vertellen en leren is onze natuurlijke aanleg.’ Gea Koren is al heel lang gefascineerd door het leren van volwassenen. In 2001 richtte zij Koren Visie op. In eerste instantie hield zij zich alleen bezig met supervisie, intervisie en coaching. Daar kwam later het vertrouwenswerk bij.

Als ervaren geregistreerd coach en vertrouwenspersoon werkt Gea veel met professionals en organisaties die vragen hebben over hun werkomgeving, hun functioneren en samenwerking.

Werkervaring

Lange tijd heeft Gea met hart en ziel gewerkt in verschillende functies in de gehandicaptenzorg, onderwijs en de politie. Vaak heeft zij daar gepionierd en leerervaringen verder gebracht. Zij hield zich vooral bezig met vraagstukken rond professionele identiteit en organisatiecultuur.

Via HRM-functies rolde zij het vakgebied van coaching, begeleidingskunde en verandermanagement in. Ook deed zij de nodige studies om haar eigen leerervaringen te kunnen verbreden en verdiepen. Haar complete CV kun je vinden op LinkedIn.

Gea’s werkwijze is: warmhartig, lichtvoetig, ervaren, respectvol.

Helder waarnemen, ‘tussen-de-regels-door-luisteren’, humor en compassie zijn de kwaliteiten die zij inzet als klankbord voor de coachee.

LinkedIn

Narratieve werkpraktijk


Er was eens… Zo begint ieder verhaal. En aan het einde hebben we het graag over lang en gelukkig leven. Maar wat daartussen zit en wat het precies betekent, verschilt per mens.

Binnen het brede begeleidingsaanbod is het narratieve mijn leidraad. Narratief stamt af van het Latijnse woord narrare, wat ‘vertellen, verhalen’ betekent. Ik zie nog een andere betekenis van ‘verhalen’: iets van ver, latent aanwezig in het verhaal weer naar je toe halen. Oftewel ‘in verhalen kun je schatten ontdekken’.

De uitdaging is voor mij om tijdens de coaching ruimte creëren waar zelfontdekking en verbondenheid mogelijk zijn. Ik houd ervan samen met de coachee te dwalen door deze ruimte en te spelen met taal en beelden.

Durf te dwalen en te dromen

Narratief coachen is een proces waarin wetmatigheden van levens- en leerprocessen zijn te herkennen. In ons boek Narratief coachen hebben we veel aandacht besteed aan narratieve methodieken zoals de zelfkennismethode (ZKM) en Zelfsturend leren. Naast de Voice Dialogue zijn dat tevens de  de kernconcepten van mijn narratieve coachpraktijk. Als je wilt kun je hieronder nog meer lezen over dit mooie drietal dat elkaar ook nog eens versterkt.

 

 

 

ZelfKennisMethode® (ZKM) 

De ZKM is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door Prof. dr. Hubert Hermans ontwikkelde ‘waarderingstheorie’. Deze stelt dat je denkt, voelt en handelt vanuit jouw eigen interpretatie (waardering) van belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden in je verleden, heden en toekomst.

Automatisch kijk je naar deze gebeurtenissen door je ‘eigen’ bril. Als je zegt ‘het glas is half vol’, dan kijk je door een andere bril dan als je zegt ‘het glas is half leeg’. Via de ZKM kan je jouw ‘eigen’ bril (jouw gevoelswaarderingen van situaties) beter leren begrijpen en aanpassen.

Zo kan je ontdekken welke vervormingen die bril soms creëert. Vervormingen waardoor je op een minder adequate manier met situaties omgaat, of waardoor er gedachten in je opkomen waar je last van hebt.

My Insight Out is een digitale tool voortgekomen uit de Zelfkennismethode en eveneens wetenschappelijk gebaseerd op de waarderingstheorie van Hubert Hermans. Kenmerkend is dat de waarderingstheorie gebruik maakt van twee ‘grondmotieven’ in ieder mens: ‘het streven naar zelfbevestiging’ en ‘het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders’.

Een belangrijk uitgangspunt van de ZKM en mIO is, dat mensen hun eigen verhaal dieper leren begrijpen door te onderzoeken welke betekenis zij onbewust geven aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Vanuit deze betekenisgeving kunnen mensen met zichzelf, en delen van zichzelf, in gesprek gaan. Het levert nieuwe, vaak verrassende, inzichten op en zet mensen aan tot ontwikkeling. Een ontwikkeling die gegarandeerd aansluit op verlangens van binnenuit.

my Insight Out (mIO) inzicht in jezelf via 1000-en anderen

De innovatie die mIO toevoegt, is dat de ervaring van de coachee wordt gekoppeld aan een grote database met ervaringen van duizenden andere mensen die op basis van statistische correlaties gematcht worden. Deze aanpak verruimt het perspectief en werkt als hink-stap-sprong richting inzicht en uitdaging. Zo werkt deze tool als procesversneller naar intrinsiek gewenste ontwikkeling.

Het werken met mIO kent een vaste volgorde, waarbij de coachee van vertellen en beleven naar inzicht en actie wordt ondersteund en een serie fasen doorloopt. Als eerste kiest de coachee een ervaring waar hij vervolgens gevoelswaarden aan toekent, de verborgen kern vindt, in het lichaam ervaart, vanuit verlangen tot nieuw gedrag komt en tot slot het nieuwe gedrag verankert.

Zelfkennis

is het begin van

alle wijsheid

Socrates

 

Zelfsturend leren

In ons boek beschrijven we deze methode (ontwikkeld door Dick Ratering) vanuit het beeld van ‘de Bremer stadsmuzikanten’.  We zoomen nader in op de acties van de coach als metgezel en de acties van de zelfstuurder (de coachee).

Zelfsturend leren kenmerkt zich door:

  • voortdurend onderzoek naar de dagelijkse praktijk
  • verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces
  • medeverantwoordelijkheid nemen voor de leerprocessen van anderen
  • de organisatie waar je werkt in haar ontwikkeling verder helpen

In 12 stappen, de cirkel van zelfsturing, leer je de weg te vinden om in verbinding met jezelf en de ander (de wereld) verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen (professionele) handelen op basis van bewuste keuzes, en kritische experimenten. Onder Publicaties vind je een uitgebreid artikel over deze methode met als titel ‘Wie kan sturen, zeilt bij elke wind’

Voice Dialogue

 

In de jaren ’70 ontwikkelden twee Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijke rijke waaier van verschillende ikken.

Hiernaast zie je mijn busje vol ikken. Mijn verschillende ikken zijn de passagiers en ikzelf zit als chauffeur aan het stuur. Mijn ikken willen echter niet allemaal dezelfde richting op en hebben uiteenlopende ideeën over hoe de bus bestuurd moet worden. Zo wenst de Perfectionist dat ik uitmuntend rijd,  mijn Pleaser wil dat iedereen het naar zijn zin heeft en mijn Pusher wil zo snel mogelijk naar de plek van bestemming. Als deze passagiers af en toe iets van hun wensen aan mij, de chauffeur, kenbaar maken is het nog te overzien… maar als ze achter het stuur willen kruipen… wordt mijn keuzevrijheid onmiddellijk beperkt. En dat niet alleen… er zijn ook nog medepassagiers die er anders over denken, zoals de Dromer of de Levensgenieter, achterin de bus.

 Kortom, sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

Ben je benieuwd naar de ikken in jouw bus?

In een Voice Dialogue-sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt.

Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van je ikken.

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de mogelijkheid om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

 

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst