Gea Koren – begeleidingskundige & narratief coach

Mijn levensmotto is:
Ook de meester blijft leerling van het leven!

 

 

Over mij

Hoe kun je leren van je eigen levenservaringen? Dat is de vraag die ik voortdurend stel aan mezelf en aan mijn coachees en opdrachtgevers. Je leert het meest van ervaringen van binnenuit. Het leven is niet maakbaar, maar je kunt wel kijken naar mogelijkheden om zelf betekenis en richting te geven aan jouw zelfverhaal.

Stem geven aan wie je werkelijk bent

Lange tijd heb ik met hart en ziel gewerkt in verschillende HRM-functies in zorg & welzijn, onderwijs en de politie. Vaak heb ik daar gepionierd en leerervaringen verder gebracht. 

Via HRM-functies rolde ik het vakgebied van coaching en begeleidingskunde in. Ik wil daarmee mensen in de positie brengen zelf stem te geven aan wie zij werkelijk zijn.

Eigen verhaal ontwikkelen

Sinds 2011 ben ik zelfstandig ondernemer vanuit mijn eigen coachpraktijk: Gea Koren | oog voor het verhaal.  Met een creatieve en narratieve aanpak begeleid ik mensen om hun eigen verhaal verder te ontwikkelen. Daarbij laat ik je zélf ontdekken wat bij jou past, zodat je zelf weer de regie kunt voeren.

Alle puzzelstukjes van een leven lang pionieren en ontwikkeling zijn in dit werk bij elkaar gekomen. 

Sleutelwoorden in mijn werk zijn: respect, vrij van oordeel, mildheid en raakbaarheid.

Kom laat me een vuur maken dat lang genoeg zal branden voor al jouw verhalen en alle verhalen daar weer aan voorbij… 

Je bent van harte welkom om even op verhaal te komen.

Opleidingen en achtergrond


Voice Dialogue Specialisatie met klemtoon op werken met trauma (2021, Voice Dialogue Instituut, België)
Voice Dialogue Opleiding (2020, VD-facilitator, Voice Dialogue Instituut België)
Opleiding tot ZKM-coach (2013, ZKM Opleiding Reflection & Action)
Het Helend verhaal (2013, NLP Master Practitioner)

Master of Arts Human Behaviour, specialisatie Begeleidingskunde (2007, Universiteit Amsterdam)
Master Management, Cultuur & Change (aanvullende master, 2010, NCOI)
Post Academische Opleiding Supervisiekunde (2002, PAO)
HBO Personeel & Arbeid (1997, Hogeschool van Utrecht, Faculteit Sociaal Agogische Beroepen)
MO-A Nederlands (1987, Hogeschool MN/SOL/COCMA)

VHBO (1981,Voorbereidend Hoger Beroeps Onderwijs, Oudenoord te Utrecht)
zie verder mijn LinkedIn profiel.

Werkwijze

Belangrijke kenmerken van Koren Visie zijn:

 • Bij mij mag je altijd rekenen op maatwerk; oog voor jou verhaal!
 • Narratieve aanpak. Narratief stamt af van het Latijnse woord narrare, wat ‘vertellen, verhalen’ betekent. Ik zie nog een andere betekenis ‘van ver halen’; iets van ver weer dichtbij, naar je toe halen. De verhalen moeten van ver gehaald worden, soms ver buiten de bewustzijnsgrens. Door te vertellen komen we op verhaal, komen verloren krachten terug en herstellen we.
 • Inzicht gevend: je krijgt zicht op waarom je doet wat je doet. We kennen allemaal de automatische gedragspatronen waar we steeds weer inschieten, terwijl we weten dat het ons niet verder helpt. Met de coaching leren we de achtergrond van deze patronen ontdekken en accepteren. Dit geeft ruimte voor keuzes en het ontwikkelen van nieuw gedrag. De inzichten geven je voor langere tijd een leidraad. Je wordt als het ware je eigen coach.
 • Wederzijdse deskundigheid: Jij bent de deskundige in je eigen leven en weet precies wat ervaringen voor jou betekenen.
 • Integer en zonder oordeel: In de coaching luisteren we samen nar jouw verhaal zonder hierover te oordelen. Hierdoor kun je vrij naar je eigen verhaal en de betekenis daarvan kijken. Je zult ontdekken dat niet perfect zijn een deel van ieder leven is.
 • Oplossingsgericht: antwoorden op jouw vragen liggen verstopt in je eigen verhaal. Ik help jou die antwoorden te vinden. Je ontdekt je eigen kracht om je leven positief te beïnvloeden.
 • Ieder mens is uniek: ieder individu vertelt zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen interpretaties van de werkelijkheid. Jij bent daar geen uitzondering op. door naar jouw eigen unieke verhaal te luisteren ontdek je de rode draad in je leven. Je vindt oplossingen en de motivatie om ermee aan de slag te gaan.

In mijn praktijk werk ik met drie narratieve kernconcepten te weten: de ZelfKennisMethode, Zelfsturend leren en de Voice Dialogue.
Ben je geïnteresseerd in de achtergrond deze kernconcepten?
Scroll dan nog even door.

 

 

 

 

ZelfKennisMethode® (ZKM) 

De ZKM is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door Prof. dr. Hubert Hermans ontwikkelde ‘waarderingstheorie’. Deze stelt dat je denkt, voelt en handelt vanuit jouw eigen interpretatie (waardering) van belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden in je verleden, heden en toekomst.

Automatisch kijk je naar deze gebeurtenissen door je ‘eigen’ bril. Als je zegt ‘het glas is half vol’, dan kijk je door een andere bril dan als je zegt ‘het glas is half leeg’. Via de ZKM kan je jouw ‘eigen’ bril (jouw gevoelswaarderingen van situaties) beter leren begrijpen en aanpassen.

Zo kan je ontdekken welke vervormingen die bril soms creëert. Vervormingen waardoor je op een minder adequate manier met situaties omgaat, of waardoor er gedachten in je opkomen waar je last van hebt.

My Insight Out is een digitale tool voortgekomen uit de Zelfkennismethode en eveneens wetenschappelijk gebaseerd op de waarderingstheorie van Hubert Hermans. Kenmerkend is dat de waarderingstheorie gebruik maakt van twee ‘grondmotieven’ in ieder mens: ‘het streven naar zelfbevestiging’ en ‘het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders’.

Een belangrijk uitgangspunt van de ZKM en mIO is, dat mensen hun eigen verhaal dieper leren begrijpen door te onderzoeken welke betekenis zij onbewust geven aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Vanuit deze betekenisgeving kunnen mensen met zichzelf, en delen van zichzelf, in gesprek gaan. Het levert nieuwe, vaak verrassende, inzichten op en zet mensen aan tot ontwikkeling. Een ontwikkeling die gegarandeerd aansluit op verlangens van binnenuit.

my Insight Out (mIO) inzicht in jezelf via 1000-en anderen

De innovatie die mIO toevoegt, is dat de ervaring van de coachee wordt gekoppeld aan een grote database met ervaringen van duizenden andere mensen die op basis van statistische correlaties gematcht worden. Deze aanpak verruimt het perspectief en werkt als hink-stap-sprong richting inzicht en uitdaging. Zo werkt deze tool als procesversneller naar intrinsiek gewenste ontwikkeling.

Het werken met mIO kent een vaste volgorde, waarbij de coachee van vertellen en beleven naar inzicht en actie wordt ondersteund en een serie fasen doorloopt. Als eerste kiest de coachee een ervaring waar hij vervolgens gevoelswaarden aan toekent, de verborgen kern vindt, in het lichaam ervaart, vanuit verlangen tot nieuw gedrag komt en tot slot het nieuwe gedrag verankert.

Zelfkennis

is het begin van

alle wijsheid

Socrates

 

Zelfsturend leren

In ons boek beschrijven we deze methode (ontwikkeld door Dick Ratering) vanuit het beeld van ‘de Bremer stadsmuzikanten’.  We zoomen nader in op de acties van de coach als metgezel en de acties van de zelfstuurder (de coachee).

Zelfsturend leren kenmerkt zich door:

 • voortdurend onderzoek naar de dagelijkse praktijk
 • verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces
 • medeverantwoordelijkheid nemen voor de leerprocessen van anderen
 • de organisatie waar je werkt in haar ontwikkeling verder helpen

In 12 stappen, de cirkel van zelfsturing, leer je de weg te vinden om in verbinding met jezelf en de ander (de wereld) verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen (professionele) handelen op basis van bewuste keuzes, en kritische experimenten. Onder Publicaties vind je een uitgebreid artikel over deze methode met als titel ‘Wie kan sturen, zeilt bij elke wind’

Voice Dialogue

 

In de jaren ’70 ontwikkelden twee Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijke rijke waaier van verschillende ikken.

Hiernaast zie je mijn busje vol ikken. Mijn verschillende ikken zijn de passagiers en ikzelf zit als chauffeur aan het stuur. Mijn ikken willen echter niet allemaal dezelfde richting op en hebben uiteenlopende ideeën over hoe de bus bestuurd moet worden. Zo wenst de Perfectionist dat ik uitmuntend rijd,  mijn Pleaser wil dat iedereen het naar zijn zin heeft en mijn Pusher wil zo snel mogelijk naar de plek van bestemming. Als deze passagiers af en toe iets van hun wensen aan mij, de chauffeur, kenbaar maken is het nog te overzien… maar als ze achter het stuur willen kruipen… wordt mijn keuzevrijheid onmiddellijk beperkt. En dat niet alleen… er zijn ook nog medepassagiers die er anders over denken, zoals de Dromer of de Levensgenieter, achterin de bus.

 Kortom, sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

Ben je benieuwd naar de ikken in jouw bus?

In een Voice Dialogue-sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt.

Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van je ikken.

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de mogelijkheid om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

 

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst