Werkwijze

Bij mij mag je altijd rekenen op maatwerk.

Kennis maken

Het kiezen van een coach is voor betrokkene een belangrijk besluit. Daarom starten we altijd met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de coachvraag verdiept en de werkwijze toegelicht. Ook kijken we of er ‘een klik’ is. Wanneer je ervoor kiest om verder te gaan, ontvang je een voorstel voor een individueel ontwikkeltraject met bijbehorende offerte. Als jij en (eventueel) jouw organisatie zich hierin kunnen vinden, gaan we van start.

Narratieve werkpraktijk

Het narratieve is mijn leidraad binnen mijn brede begeleidingsaanbod. Als mensen leven we in verhalen. We zijn het hoofdpersonage (de held) in het verhaal van ons eigen leven, waarin we anderen ontmoeten, die op hun beurt de hoofpersonen in hún levensverhaal zijn. Deze ‘geleefde verhalen’ met hun hoogte en dieptepunten, vertellen we aan elkaar en aan onszelf, om de opgedane ervaringen een plek, dat wil zeggen betekenis te geven. Die betekenisgeving -hoe impliciet ook- nemen we weer mee in de wijze waarop we ons levenspad vervolgen.

Het (zelf)verhaal of de metafoor biedt de ruimte om voorbij de eigen kijk of die van de omgeving toegang te krijgen tot je verlangen en je dromen. 

Ik faciliteer je bij het daadwerkelijk ontdekken van jouw innerlijk zelfverhaal in al zijn meerstemmigheid. Je leert hier keuzes aan te verbinden voor de toekomst. Het doel is dat jij jouw Zelfverhaal meer en meer bewust ter hand neemt en leert om wat jij ten diepste met je leven wil, voor jezelf en voor de wereld om je heen in vruchtbare daden om te zetten.

Narratief coachen is geworteld in een levend proces waarin wetmatigheden van levens- en leerprocessen herkend kunnen worden. Het stelt ons in staat om duurzaam vorm te geven aan ons eigen pad.

In mijn praktijk werk ik met drie narratieve kernconcepten te weten: de ZelfKennisMethode, Zelfsturend leren en de Voice Dialogue.
Ben je geïnteresseerd in de achtergrond deze kernconcepten?
Scroll dan nog even door.

 

 

 

 

ZelfKennisMethode® (ZKM)

 

De ZKM is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door Prof. dr. Hubert Hermans ontwikkelde ‘waarderingstheorie’. Deze stelt dat je denkt, voelt en handelt vanuit jouw eigen interpretatie (waardering) van belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden in je verleden, heden en toekomst.

Automatisch kijk je naar deze gebeurtenissen door je ‘eigen’ bril. Als je zegt ‘het glas is half vol’, dan kijk je door een andere bril dan als je zegt ‘het glas is half leeg’. Via de ZKM kan je jouw ‘eigen’ bril (jouw gevoelswaarderingen van situaties) beter leren begrijpen en aanpassen.

Zo kan je ontdekken welke vervormingen die bril soms creëert. Vervormingen waardoor je op een minder adequate manier met situaties omgaat, of waardoor er gedachten in je opkomen waar je last van hebt.

De waarderingstheorie maakt gebruik van twee ‘grondmotieven’ in ieder mens: ‘het streven naar zelfbevestiging’ en ‘het verlangen naar verbondenheid met iets of iemand anders’

Zelfkennis

is het begin van

alle wijsheid

Socrates

 

Zelfsturend leren

In ons boek beschrijven we deze methode (ontwikkeld door Dick Ratering) vanuit het beeld van ‘de Bremer stadsmuzikanten’.  We zoomen nader in op de acties van de coach als metgezel en de acties van de zelfstuurder (de coachee).

Zelfsturend leren kenmerkt zich door:

  • voortdurend onderzoek naar de dagelijkse praktijk
  • verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces
  • medeverantwoordelijkheid nemen voor de leerprocessen van anderen
  • de organisatie waar je werkt in haar ontwikkeling verder helpen

In 12 stappen, de cirkel van zelfsturing, leer je de weg te vinden om in verbinding met jezelf en de ander (de wereld) verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen (professionele) handelen op basis van bewuste keuzes, en kritische experimenten. Onder Publicaties vind je een uitgebreid artikel over deze methode met als titel ‘Wie kan sturen, zeilt bij elke wind’

Voice Dialogue

In de jaren ’70 ontwikkelden twee Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijke rijke waaier van verschillende ikken. Hiernaast zie je mijn busje vol ikken. Mijn verschillende ikken zijn de passagiers en ikzelf zit als chauffeur aan het stuur. Mijn ikken willen echter niet allemaal dezelfde richting op en hebben uiteenlopende ideeën over hoe de bus bestuurd moet worden. Zo wenst de Perfectionist dat ik uitmuntend rijd,  mijn Pleaser wil dat iedereen het naar zijn zin heeft en mijn Pusher wil zo snel mogelijk naar de plek van bestemming. Als deze passagiers af en toe iets van hun wensen aan mij, de chauffeur, kenbaar maken is het nog te overzien… maar als ze achter het stuur willen kruipen… wordt mijn keuzevrijheid onmiddellijk beperkt. En dat niet alleen er zijn ook nog medepassagiers die er anders over denken, zoals de Dromer of de Levensgenieter, achterin de bus.

 Kortom, sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

Ben je benieuwd naar de ikken in jouw bus?

In een Voice Dialogue-sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt.

Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van je ikken.

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de mogelijkheid om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

 

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

Koren Visie is aangesloten bij:

 

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst