Het open aanbod wordt ruim van tevoren aangekondigd op Social Media. Daarnaast kun je je belangstelling voor een bepaalde activiteit kenbaar maken via een mailtje of me gewoon even bellen.

De deelnemers die van dit open aanbod gebruik maken, zijn heel divers. Dat vind ik ook fijn, want het is een mooie manier om kennis te maken met narratief werken. In de workshops werken we dan ook met verschillende rollen.

Workshops Narratief Coachen

Interactieve lezing of kennismakingsworkshop Narratief Coachen (2,5 uur)
Bel me gerust om van gedachten te wisselen over de verschillende mogelijkheden.

‘De kunst van Zelfsturend leren’

2-daagse training ‘De kunst van Zelfsturend leren’
Deze training bieden we al jarenlang aan in het voorjaar en het najaar o.b.v. open inschrijving. Zie ook de brochure.

Inspiratiedag ‘Narratief coachen met behulp van de levens- en leerprocessen’

Inspiratiedag ‘Tree of Life’ en ‘Team of Life’’


De ‘tree of life’ en ‘team of life’ zijn twee narratieve methodieken om met kinderen, jongeren of volwassenen, in een groep of individueel te spreken over levensgeschiedenissen en pijnlijke ervaringen.

In de tree of life maken we met mensen eerst ‘hun levensboom’. We spreken hierbij over de liefde voor hun geboortegrond, over dierbare plaatsen en hun wortels. Zo trachten we soms vergeten, ondergesneeuwde verhalen en wat deelnemers waarderen zichtbaar te maken. Dit ‘verrijken’ van verhalen doen we ook in de team of life: via een voetbalmetafoor verbinden we mensen opnieuw met hun ‘levensteam’.

We creëren een veilige spreekruimte waar ingrijpende ervaringen besproken kunnen worden. We focussen hierbij op positieve identiteitsaspecten en op vaardigheden en kennis in het omgaan met moeilijkheden. In het delen van deze verhalen luisteren de groepsleden als getuigen die bijdragen in de her-vertelling en het creëren van rijkere verhalen.

Tijdens deze inspiratiedag maak je op ervaringsgerichte manier kennis met deze creatieve metaforen en oefenen we de narratieve wijze van bevragen en luisteren in, zodat je identiteitsversterkende en verbindende conversaties, in de steiger kan zetten.

Open inschrijving

Meer lezen? Download de brochure ‘De kunt van het Zelfsturend leren’

Meer lezen? Download hier ‘coachen met de levens- en leerprocessen’.

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties. Gea verzamelt al jaren werkverhalen die zij voorziet van een professionele reflectie met leerkansen voor iedereen. Zie hiervoor ook haar blog 'Zwarte koffie sterke verhalen'.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst