Coaching

Op verhaal komen

Bijna iedereen maakt het wel eens mee; een moment in je leven dat je niet weet hoe je verder moet. Je staat soms voor belangrijke beslissingen op persoonlijk of professioneel gebied. Vaak wezenlijke kwesties die om zelfkennis vragen.

Het zijn momenten in je leven dat het niet lekker loopt. Je voelt de behoefte om even op adem te komen. In het Nederlands bestaat daar voor een prachtige uitdrukking: ‘op verhaal komen’. Een zelfonderzoek met de ZelfKennis Methode (ZKM) is geschikt voor (jong) volwassenen, die komen met vragen over hun werk, studie of leven. Soms is een compactere aanpak met een afgeleide van de ZKM meer op z’n plaats. Coaching is altijd maatwerk. Jij en je vraag zijn ons vertrekpunt oftewel oog voor jouw verhaal!

Wanneer coaching?

 • als je in een nieuwe rol of functie komt waar andere eisen aan je gesteld worden
 • als je je functioneren wilt verbeteren;
 • als je je functie minder uitdagend vindt dan voorheen;
 • als je je uitgeblust voelt of een burn-out hebt
 • als je een gezonde leefstijl wilt ontwikkelen

Wat te versterken?

 • succesvoller functioneren en communiceren
 • beter samenwerken en leidinggeven
 • effectief invloed uitoefenen op je loopbaan
 • de balans tussen werk en privé verbeteren
 • hanteren van stress en werkdruk

Signalen:

 • gebrek aan energie voelen
 • je vaak machteloos voelen
 • zingeving missen
 • gebrek aan waardering voelen

Leeropbrengsten:

 • je leert reflecteren op de wisselwerking tussen jou en je omgeving
 • inzicht in wat je inspireert en energie geeft
 • inzicht in hoe je wezenlijke keuzes heb gemaakt en kunt gaan maken
 • (her)ontdekken van je eigen kracht en mogelijkheden daarvoor
 • meer plezier, zelfvertrouwen en zelfrespect

Er zijn verschillende mogelijkheden voor coaching. Die bespreek ik graag met jou tijdens een oriënterend gesprek.
Dan kijken we wat het beste past bij jou en jouw vraag. Oftewel: oog voor jouw verhaal

 

Meer lezen? Download de brochure ‘Op verhaal komen’

On-line coaching met my Insight Out

Wil je dat ik even met je meekijk

 • bij een vraag die speelt rondom werkbeleving, samenwerking of functioneren? Zodat je werkplezier wordt vergroot?
 • bij het organiseren van een gezonde balans tussen werk en privé? Zodat je veerkrachtig blijft en uitval voorkomt?
 • bij mobiliteit en het nadenken over je loopbaan? Waarmee je duurzame inzetbaarheid wordt vergroot?

Maak dan gebruik van een kortdurende coaching met behulp van de unieke, eigentijdse tool my Insight Out (mIO). Deze effectieve tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het ZKM-zelfonderzoek.

Doel

Jij krijgt als coachee inzicht in je kwaliteit, valkuilen en uitdaging bij een recente (werk)ervaring of loopbaanvraag. Jouw gedragspatroon wordt zichtbaar en ik help je bij het formuleren van een concreet ontwikkelpunt waarmee je meteen aan de slag kunt.

Aanpak en resultaat

Op basis van een recente (werk)ervaring of actuele loopbaanvraag onderzoekt je jouw gevoelens. Dit doe met hulp van mij als coach en daarnaast word je ondersteund door een online omgeving; my Insight Out.

In een aantal stappen krijg je helder welk persoonlijk thema schuil gaat in deze ervaringen. De automatische reactie bij dergelijke gebeurtenissen wordt op deze manier zichtbaar. Vervolgens onderzoek je wat helpend en wat belemmerend gedrag is.

De uitkomst van het eerste gesprek geeft ontwikkelpunten om in de toekomst op een effectieve manier te kunnen handelen in verschillende situaties. Samen met mij vertaal je dit in een concrete actie. Je krijgt aan het eind van elke coachsessie een pdf zodat de handvatten zichtbaar zijn. Zo kun je meteen aan de slag in de dag dagelijkse (werk)praktijk.

In de twee vervolggesprekken reflecteer je op hoe de acties hebben uitgepakt en hoe deze verder verdiept en/of verankerd kunnen worden. Zo vergroot je je regie en je veerkracht. 

Gedurende het coachtraject krijg je toegang tot het online programma my Insight Out Advanced.
Daarmee kun je zelf in de spiegel van jouw gevoelswereld kijken met de hulp van… duizenden anderen. Hiermee wordt jouw zelfreflectie op een eigentijdse en uitnodigende manier verder ondersteund. 

 

Stress en Burn-out coaching

Burn-out lijkt steeds meer bij onze tijd te horen. Het wordt vaak in één adem genoemd met oververmoeidheid en werkstress. Maar burn-out is veel complexer dan dat. Het heeft namelijk te maken met een langdurige disbalans tussen de zorg voor anderen en de zorg voor jezelf. Het vuur, de passie die energie geeft om iedere dag weer aan de slag te gaan, is bij mensen met een burn-out letterlijk gedoofd. Dit vertaalt zich in psychisch, lichamelijk en emotioneel “opgebrand zijn”. Met alle ernstige, vaak langdurige, gevolgen van dien.

De gelaagdheid in jouw zelfverhaal

Narratieve coaching bij een dreigende burn-out kan de negatieve gevolgen beperken of zelfs voorkomen. Vaak richt preventie zich echter op het bestrijden van de symptomen van dreigende burn-out, zoals oververmoeidheid, hartkloppingen, duizeligheid, angstklachten en hoofdpijn (gedragsniveau). Dat helpt misschien tijdelijk, maar uiteindelijk zal de burn-out toch doorzetten. De onderliggende burn-out gevoeligheden liggen immers op de veel diepere laag van identiteit. Het gaat over onderliggende thema’s. 

Burn-out is een uitvalsverschijnsel op cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. Daarom is een holistische aanpak noodzakelijk.

Ieder menselijk verhaal is uniek en heeft een eigen rode draad. Het vergt moed om dit allemaal onder ogen te zien en toch te gaan. Als narratief coach heb ik oog voor jouw verhaal en gaan we samen op zoek naar de kracht van jouw zelfverhaal.

Voel je bij het lezen van deze tekst dat dit wel eens over jou kan gaan en dat het misschien tijd is geworden om er iets mee te doen, zodat het vanbinnen weer gaat stromen?

De wet van de kano


Leun naar beneden
rivier afwaarts
over de steen
ja, dat zeg ik je – ga waar
het water in je gezicht spat
in het diepe, tussen draaikolken
Je verliest houvast
misschien glij je zelfs op blote
knieën de boot in
je kippenvelhuid
gedoopt in ijzig water.

 

Al je reflexen willen omhoog,
terug naar waar je vandaan kwam
maar als je dat doet
loopt de kano vol
je hoop
verdrinkend
dat je mee kunt
met de stroom.
© 2013 Reinekke Lengelle
Nederlandse vertaling in ons boek Narratief Coachen | De kracht van het zelfverhaal

Begeleiding bij verlies en trauma

In ons leven komen we verliezen tegen, kleine en grote. Het ene verlies kunnen we bevatten, het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe verwonding, een trauma, teweeg brengt.

Trauma is niet enkel het meemaken van een groot ongeluk, verlies of misbruik. Trauma kan ook zijn ontstaan in je jeugd. Bijvoorbeeld door spanningen thuis door (psychische) ziekte bij ouders of andere naasten, afwijzing, verwaarlozing, vernedering of kleinering.

Verlieservaringen en trauma’s zijn ervaringen die ons in het diepst van ons wezen raken en tonen hoe kwetsbaar we zijn.
In het dagelijks leven kan je hierdoor jaren later nog altijd getriggerd raken, dan wel in de overlevingsmodus staan. Je voelt je kwetsbaar. Je weet niet wat je ermee aan moet. Je duwt de nare gevoelens weg, je verstopt ze, je verdooft ze.

Je hebt:

 • het gevoel dat je het nooit goed genoeg doet of nooit goed genoeg bent.
 • het gevoel dat je altijd tekort schiet.
 • het gevoel nergens bij te horen of tussen te passen.
 • het gevoel dat je er niet toe doet.
 • het gevoel dat jezelf zijn niet veilig is.

Het is duidelijk dat de gemeenplaats ‘de tijd heelt alle wonden’ hier niet opgaat. Verlies wordt niet verwerkt maar verweven in je levensverhaal. Weg gaat het nooit, het blijft een deel van jezelf. Maar je bent niet verloren.

Wil je persoonlijk kennis maken?
In een vrijblijvend en kosteloos oriëntatiegesprek verkennen we je huidige situatie, welke belemmeringen je ervaart en wat je gewenste situatie is. Tijdens dat gesprek ervaar je gauw genoeg of ik voor jou de goede coach ben en of mijn narratieve aanbod bij jou past.

Kwetsbaar als glas
Glasfusie geï
nspireerd door de tekening van Anje Cleys in het boek Kwetsbaarheid als kompas van Marijke Leys

Teamcoaching

Ik coach professionals en teams in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit kan onderdeel zijn van een groter ontwikkeltraject in een organisatie, maar kan ook op zichzelf staan. 

Teamreflectie
Teamreflectie is een begeleid gesprek, vaak tussen vakgenoten. Onderwerp van gesprek is het werk en de daaraan gerelateerde vraagstukken. Oogmerk is dat de deskundigheid van de deelnemers aan het gesprek wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Van werkverhalen leerkansen maken

Bij deze narratieve vorm van teamreflectie gaat het erom dat teams naar zichzelf kijken en leren van elkaars werkverhalen. Verhalen die begeleiders in een team aan elkaar vertellen over wat goed gaat, wat beter kan. Er wordt ook afgesproken waar met elkaar aan gewerkt gaat worden.

De teams reflecteren op de eigen werkverhalen met de speciaal door mij ontwikkelde reflectiewijzer, gebaseerd op de methodiek van Zelfsturend leren. De reflectiewijzer kan ook worden toegespitst op de organisatiethema’s die in jullie organisatie actueel zijn. Het uitgangspunt hierbij is ook hier dat individueel leren en collectief leren in elkaar grijpen. Na de begeleide teamreflectie, kunnen de teams zelfstandig met deze werkwijze aan de slag.

Wat levert een teamreflectie op?

Teamleden ontwikkelen al snel vaste patronen van samenwerking. Die kunnen hun nut verliezen als een veranderende omgeving nieuwe eisen stelt. Als teams die patronen niet door breken, gaan de prestaties omlaag. Door regelmatig te reflecteren,  verbetert de collectieve effectiviteit.

Teamreflectie geeft:

 • inzicht in de patronen in de samenwerking
 • inzicht in de belemmeringen en blinde vlekken in de samenwerking
 • inzicht in de kwaliteiten binnen het team
 • vertrouwen, enthousiasme en potentie om met de opgedane inzichten aan de slag te gaan

 De tijdsinvestering voor deze teamreflectie ‘Van werkverhalen leerkansen maken’ bedraagt een teambijeenkomst van 3-4 uur

Is je interesse gewekt? Nodig mij dan uit voor een gesprek dan kunnen we samen kijken hoe ik jouw team(s) kan begeleiden

 

Begeleide intervisie

Ik coach professionals en teams in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit kan onderdeel zijn van een groter ontwikkeltraject in een organisatie, maar kan ook op zichzelf staan.

Teamreflectie
Teamreflectie is een begeleid gesprek, vaak tussen vakgenoten. Onderwerp van gesprek is het werk en de daaraan gerelateerde vraagstukken. Oogmerk is dat de deskundigheid van de deelnemers aan het gesprek wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Van werkverhalen leerkansen maken

Bij deze narratieve vorm van teamreflectie gaat het erom dat teams naar zichzelf kijken en leren van elkaars werkverhalen. Verhalen die begeleiders in een team aan elkaar vertellen over wat goed gaat, wat beter kan. Er wordt ook afgesproken waar met elkaar aan gewerkt gaat worden.

De teams reflecteren op de eigen werkverhalen met de speciaal door mij ontwikkelde reflectiewijzer, gebaseerd op de methodiek van Zelfsturend leren. De reflectiewijzer kan ook worden toegespitst op de organisatiethema’s die in jullie organisatie actueel zijn. Het uitgangspunt hierbij is ook hier dat individueel leren en collectief leren in elkaar grijpen. Na de begeleide teamreflectie, kunnen de teams zelfstandig met deze werkwijze aan de slag.

Wat levert een teamreflectie op?

Teamleden ontwikkelen al snel vaste patronen van samenwerking. Die kunnen hun nut verliezen als een veranderende omgeving nieuwe eisen stelt. Als teams die patronen niet door breken, gaan de prestaties omlaag. Door regelmatig te reflecteren,  verbetert de collectieve effectiviteit.

Teamreflectie geeft:

 • inzicht in de patronen in de samenwerking
 • inzicht in de belemmeringen en blinde vlekken in de samenwerking
 • inzicht in de kwaliteiten binnen het team
 • vertrouwen, enthousiasme en potentie om met de opgedane inzichten aan de slag te gaan

De tijdsinvestering voor deze teamreflectie ‘Van werkverhalen leerkansen maken’ bedraagt een teambijeenkomst van 3-4 uur

Is je interesse gewekt? Nodig mij dan uit voor een gesprek dan kunnen we samen kijken hoe ik jouw team(s) kan begeleiden

 

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst