Coaching en ZKM

Coaching en ZKM

Ik raad coaching aan, wanneer je gerichte aandacht wilt hebben rond een bepaald actueel thema, dat je hindert in jouw functioneren of als je ondersteuning zoekt bij een nieuwe klus, waarvan je verwacht dat je alle zeilen bij moet zetten. Coaching maakt veelal gebruik van gerichte opdrachten en observaties. Voor coaching zet ik twee methoden in:

    1. De ZKM®, de ZelfKennisMethode; vaak als basis van het coaching traject
    2. Zelfsturend leren, als instrument tijdens de validatiefase waarin nieuw gedrag verankerd wordt.

Met de ZelfKennisMethode (ZKM) onderzoek je grondig en systematisch wie je bent. Het wordt dan ook het ZKM zelfonderzoek genoemd. Wat je onbewust over jezelf weet, wordt in een dialoog tussen jou en de coach zichtbaar en helder. Je ontdekt de rode draad in je functioneren en de motieven en emoties die er achter liggen. Wat is belangrijk voor jou, wat motiveert je en geeft je energie? Wat maakt dat andere situaties energie kosten? Dit inzicht helpt je om heldere keuzes te maken en concrete doelen voor jezelf te bepalen.

Grondgedachte van de ZKM

In veel zelfhulpboeken heeft men het vaak over ‘het sturen van jezelf’ en ‘zelfmanagement’. Maar wat is nu precies die sturende instantie in jezelf? En hoe doe je dat als je vooral tegenstrijdigheden ervaart? In de ZKM kunnen tegenstrijdigheden het levensverhaal juist verklaarbaar maken. Het gaat erom jou je verhaal te laten vertellen en jou te helpen het te (re)construeren. Dit doe je in een ZKM zelfonderzoek. Je zult nieuwe verbanden ontdekken die betekenis geven aan jouw verhaal. Je vindt antwoorden die je in meerdere aspecten van je leven kunt inpassen en voor jou universeel geldig zijn. Door het interpreteren van je verleden, creëer je nieuwe perspectieven voor de toekomst. Door het verwerken van ervaringen tot een verhaal met betekenisvolle samenhang, vind je een houding die dichter bij jezelf ligt waardoor je prettiger en doeltreffender kunt leven en functioneren.

Gelijkwaardigheid

Tijdens het ZKM zelfonderzoek werken we samen vanuit een gelijkwaardige positie. Jij bent de expert op het gebied van je eigen leven en ik ben als coach specialist in de toepassing van de methodiek en help je bij het onderzoek.

Duur ZKM traject  

Het ZKM zelfonderzoek is een afgerond geheel van 10 uur begeleiding, verdeeld over 5 sessies in een tijdsbestek van ongeveer 3 tot 6 weken. Na het zelfonderzoek geven verdiepende gesprekken je meer handvatten om verder te werken met de nieuwe inzichten en om ze een plek te geven in nieuwe situaties. Meestal zijn 1 tot 6 vervolggesprekken hiervoor voldoende.  Tijdens deze vervolggesprekken leer je ook zelf de methodiek van Zelfsturend leren toepassen.

Achtergrond ZKM

De ZKM wordt al zo’n dertig jaar toegepast. De methode vindt zijn grondslag in de narratieve psychologie en de waarderingstheorie: ieder mens geeft met zijn verhaal op eigen manier betekenis (en waardering) aan zichzelf en zijn leven. Grondleggers van de methode zijn prof. dr. H.J.M. Hermans en drs. E. Hermans-Jansen.

Onder de tab ‘links’ kunt u meer vinden over de ZKM en de Vereniging van ZKM-Beoefenaars (VvZB).