Voortdurende veranderingen leggen een zware druk op organisaties. Het gevolg: ongewenst vertrek van goede professionals, sommige teams presteren op een lager niveau dan gewenst, het werkplezier en de tevredenheid neemt af, gewenste resultaten worden niet behaald.

De snelheid, dynamiek en ongrijpbaarheid van ontwikkelingen dwingen kleinschaliger te denken, dichter bij de werkpraktijk en meer integraal. Met minder sturing en meer vertrouwen. Met professionals die eigenaarschap nemen, gaan staan voor hun vak, voorbij de eigen discipline kijken en de samenwerking met elkaar opzoeken.

Patronen doorbreken

Koren Visie kan daarbij helpen door belemmerende gedragspatronen te doorbreken en cultuurveranderingen van de grond te krijgen. We doen dat op alle niveaus van de organisatie door

We vergroten de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.
En we helpen je om goed om te gaan met verschillen tussen mensen.

Samen zorgen we ervoor dat al de medewerkers goed uit de verf komen, initiatieven durven te nemen en goed gaan samenwerken. En dan boekt de organisatie vanzelf ook betere resultaten. Met minder verzuim en minder ongewenste uitstroom.

 

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014
Geregistreerd Begeleidingskundige
Lid van de LVSC en de VvZB

Gea Koren

06 – 14 111 444

Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Lees hier onze privacyverklaring