[slider id= “2”]


Gea Koren MA (1960)   

‘Visie is de kunst om onzichtbare dingen te zien.

Gea small Ik hou me bezig met vraagstukken rond mens- en organisatieontwikkeling. Lerend werken, werkend leren. Betekenisvolle manieren van leren, waarbij sprake is van vernieuwen en het doorbreken van patronen. Dat vindt altijd plaats in interactie. Mensen leren van elkaars ervaringen en kennis, van elkaars perspectief. Door samen te zoeken en iets nieuws uit te proberen. Zo kunnen mensen zich ontwikkelen en een persoonlijke groei doormaken.

Met mijn kennis en ervaring wil ik vooral bijdragen aan succesvol functioneren en veranderen. Dat doe ik als adviseur, coach, trainer en als mens. Op eigen-wijze en onconventionele manier, vanuit kracht en kwetsbaarheid. Met humor en lichtvoetigheid. Altijd vanuit bezieling om bij te dragen aan de groei van mensen en organisaties want ‘je kunt nu eenmaal niet slim zijn tegen je zin’.

Ik beOOG het enthousiasme te wekken om lerend te werken, de verbinding te zoeken tussen onder- en bovenstroom in organisaties, ruimte te bieden voor diversiteit van leren. Ik wil graag op weg naar co-creërend meesterschap om samen de toekomst vorm te geven. Hoe? Met mijn kennis en ervaring lever ik vooral bijdragen aan succesvol functioneren en veranderen van organisaties zodanig dat klanten, burgers en medewerkers daar positieve effecten van merken.

Mijn motto: ‘Ook de meester blijft leerling van het leven’.

Meesterschap over jezelf
Professionaliteit betekent beroepsmatig werken en kwaliteit leveren die actief inspeelt op veranderende situaties. Dit vraagt ook van mij een actieve en voortdurende lerende houding.

Meesterschap als expert
Ik volgde de nodige sociaal-agogische opleidingen om vakexpertise op te doen.
Ik ben lid van de Landelijke Vereniniging voor Supervisie en Coaching en van de Vereniging voor ZKM-beoefenaars (VvZB) waarbij na- en bijscholing onderdeel is van de kwaliteitseisen en voorwaarde voor herregistratie.

Meesterschap in dialoog
‘Wij weten meer dan ik’. In dialoog wordt samengewerkt aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dat wil zeggen het betreden van nieuwe gebieden, het opdoen van ervaringen, het verleggen van de eigen grenzen. Wat ik als begeleider vooral doe, is ruimte en vertrouwen bieden om samen, in gesprek met elkaar het ontwikkelproces te verkennen. Uitdaging is ook een belangrijk aspect voor een leeromgeving. Ik stel me daarom niet alleen volgend op, maar ook initiërend, prikkelend en uitdagend. Bijvoorbeeld door incongruenties te benoemen die spelen tussen de boven- en onderstroom van de organisatie.

Co-creërend meesterschap
De kern van mijn aanpak is mensen en organisaties te stimuleren bij leerprocessen door betekenisgeving, bewustwording, experimenteren met nieuw gedrag en reflectie. Eén van mijn inspiratiebronnen is Otto Scharmer. Hij  legt in ‘Theory U’ de nadruk op het creëren van verbinding in de variëteit aan meningen en stemmen die er in organisaties en netwerken leven. Een goede verbinding die recht doet aan de diversiteit slaat de verschillen niet dood, maar creëert juist een creatieve spanning die tot nieuwe oplossingen kan leiden. Succesvolle organisaties zijn meer dan geoliede machines. Het zijn zingevende verbanden die gevoelens van binding en trots oproepen én aanzetten tot grootse prestaties. Het zijn organisaties waarbij een betekenisvolle visie het collectieve hart doet kloppen.