Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgang en integriteit

Jij mag alles zijn

Worden en zijn

wie je bent,

met diversiteit in

al je gelaagdheden

 verhalen

 achtergronden

 emoties

 kwaliteiten

 identiteiten.

 Steeds in

wisselwerking

met de ander,

de context.

Vertrouwenswerk toegelicht voor werkgevers:

Gecertificeerde vertrouwenspersonen voor uw medewerkers

Een sociaal veilige werkplek voor uw medewerkers? Dat wil iedere werkgever. De mogelijkheid tot contact met een vertrouwenspersoon is daar een essentieel onderdeel van. Met de diensten van Koren Visie heeft u dit direct goed geregeld.

Waarom samenwerken met Koren Visie?

 • Transparant
  Heldere en transparante afspraken, u weet waar u aan toe bent.
 • Geen opleidingskosten
  U betaalt geen opleiding- en bijscholingskosten om uw eigen medewerkers te kwalificeren als vertrouwenspersoon.
 • Objectief en onafhankelijk
  Als extern vertrouwenspersoon staan wij los van uw organisatie en hebben wij geen banden met uw medewerkers.
 • Gecertificeerd
  Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten. Wij zijn LVV gecertificeerd en voldoen aan de bijscholingseisen.
 • Bereikbaar
  Wij zijn met twee vertrouwenspersonen 365 dagen per jaar bereikbaar voor uw medewerkers waardoor wij hen snel te woord kunnen staan.
 • Extra dienstverlening
  Naast onze dienstverlening als extern vertrouwenspersoon bieden wij diensten aan om u te ondersteunen bij uw beleid omtrent psychosociale arbeidsbelasting.

Ons doel:
Ons doel is bij te dragen aan het voorkomen en beëindigen van ongewenst gedrag, kwesties rondom integriteit en de-escalatie van conflicten.

Onze werkwijze:

Na een kennismakingsgesprek kunt u kiezen van welke dienstverlening u gebruik maakt. Voor onze standaard dienstverlening hanteren wij een vast bedrag per jaar. Dit omvat een jaar lang bereikbaarheid tot twee gecertificeerde vertrouwenspersonen en een geanonimiseerde rapportage met een overzicht van het aantal meldingen en de aard hiervan. Wanneer er gedurende het jaar geen meldingen binnenkomen, maakt u geen extra kosten. Wij vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn voor uw medewerkers zodat zij ons laagdrempelig kunnen benaderen. In overleg met elkaar geven we dit vorm, denk bijvoorbeeld aan een pagina op uw intranetpagina. Daarnaast bieden wij aanvullende diensten aan die aansluiten bij uw doelstelling om psychosociale arbeidsbelasting binnen uw organisatie te voorkomen of te beperken.

Tarieven

Organisatie 1 t/m 25 medewerkers: € 299,= per jaar

Organisatie 26 t/m 250 medewerkers: € 499,= per jaar

Organisatie 251+ medewerkers: € 499,= per jaar*

Bij elke 250 medewerkers wordt het tarief van €499,- op jaarbasis in rekening gebracht

Het uurtarief voor aanvullende diensten bedraagt € 125,= per uur

 

Vertrouwenswerk nader toegelicht voor medewerkers en leidinggevenden:

 Ongewenste omgangsvormen

Via de Arbowet (2017) is elke organisatie verplicht zorg te dragen voor een psychosociaal veilige werkomgeving. Dit gaat over de personen die bij de organisatie werkzaam zijn. Dat betekent dat jij door jou ervaren of bemerkt ongewenst gedrag bij iemand moet kunnen melden in vertrouwen. Veel organisaties hebben daartoe een extern vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat is ongewenst gedrag?

Wanneer een collega je pest, intimideert, seksueel lastig valt, geweld aan doet of discrimineert, kun je bij een vertrouwenspersoon terecht. Of als je ziet dat het gebeurt maar je weet niet wat je ermee kunt doen. Het begrip ‘ongewenste omgang’ wordt ruim geïnterpreteerd. Naast verbale, fysieke en psychische agressie behoort hiertoe ook uitsluiting, negeren, pesten en stalken.

Wat kan je verwachten?

Bij vragen, problemen of twijfels over ongewenst gedrag is de vertrouwenspersoon er voor jou. Ik luister, interpreteer met jou, denk mee over dilemma’s, sta jou bij in welke mogelijkheden tot oplossing jij hebt, of, als het te ernstig is, welke stappen jij kan ondernemen om een officiële melding dan wel klacht in te dienen bij de organisatie. Ik ondersteun jou in al deze facetten.

Naast ondersteuning, geef ik ook presentaties over (on)gewenst gedrag, bieden voorlichting, stel ik me voor en geef ik het management (on)gevraagd advies naar aanleiding van opgevangen signalen. Altijd anoniem. Veiligheid en vertrouwen staan voorop. En ik zorg voor vervanging bij mijn afwezigheid. Ik ga ook weleens met vakantie 😉 Daarbij kun je dan natuurlijk rekenen op een eveneens gecertificeerde vakgenoot die ook aangesloten is bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Integriteit

Via de Wet Klokkenluiders (2016) is elke organisatie met meer dan 50 werknemers verplicht een meldingsregeling voor misstanden te hebben. Dit gaat over de normen en waarden die de organisatie betreffen, of die de maatschappij kunnen schaden. Daarbij is de rol van vertrouwenspersoon die van klankbord bij twijfel, vermoeden, onduidelijkheid of verdere melding van een misstand of overtreding.

Wat is niet-integer gedrag?

Grote voorbeelden van niet integer gedrag zijn fraude, zelfverrijking, belangenverstrengeling, milieuschade, prijsafspraken. Kleinere zaken zijn gerommel met declaraties of vakantiedagen, aannemen van cadeau’s, onheuse bejegening, voortrekkerij, gerommel met rekeningen, thuiswerken zonder thuis te werken, je onheus uitlaten over collega’s of leidinggevende op social media.

Wat kan je verwachten?

Wanneer jij getuige bent van een misstand of je vermoedt een overtreding dan kun jij bij een extern vertrouwenspersoon aankloppen. Samen kijken we dan welke route gewenst is om tot een redelijke oplossing te komen. Kennis van de regels, procedures en afspraken is daarbij cruciaal. Je melding kan van belang zijn voor de organisatie en daarmee voor de werknemers. Altijd is de bedoeling erdoor te verbeteren.

Naast ondersteuning, geef ik ook presentaties over (niet) integer gedrag, zorg ik dat ik vindbaar ben. Bij afwezigheid zorg ik voor vervangen door een eveneens gecertificeerde vertrouwenspersoon die ook lid is van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Wij ondersteunen de melder en houden ook het organisatiebelang voortdurend voor ogen. Veiligheid en vertrouwen staan voorop.

Mijn 3 hoofdtaken nog even op een rijtje:

 • Het ondersteunen van medewerkers die hun verhaal kwijt willen is de hoofdtaak. Met een onvoorwaardelijk luisterend oor neem ik alles serieus. Al je gedachten en gevoelens zijn belangrijk en vooral het delen van jouw bevindingen kan bevrijdend en oplossend werken. Ik denk mee over mogelijke vervolgstappen en bied je handvatten om je weer prettig te gaan voelen op het werk. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd en jij blijft eigenaar van jouw verhaal.
 • Voorlichting geven over wat ongewenste omgangsvormen zijn, kan duidelijkheid bieden en een platform creëren voor psychosociale veiligheid van medewerkers. Hoe herken je ze? Wat valt eronder? Waarom het helpt om erover te praten en het niet weg te stoppen? Als vertrouwenspersoon wil ik goed vindbaar zijn voor medewerkers. Ik zal me presenteren op de website of via een introductiebijeenkomst in de organisatie. En bij mijn afwezigheid (vakantie of onvoorzien) zorg ik altijd voor een gekwalificeerde vakgenoot.
 • Signalering
  In een jaarlijks overleg met de leiding van de organisatie, zal ik het management adviseren over mogelijke knelpunten in de onderlinge omgang en de integriteit. Met een gedegen analyse van de behandelde geanonimiseerde zaken, onderbouw ik signalen in de organisatie betreffende de psychosociale veiligheid. Met mogelijke aanknopingspunten voor een positief vervolg of benodigde aanpak. Steeds gericht op duurzaam en gezond functioneren van mens en organisatie. Dat waar samengewerkt wordt worden fouten gemaakt, dat is heel normaal. En mogen en kunnen die fouten gewoon besproken en verbeterd worden? Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
 • Tenslotte nog een exclusief aanbod onder het motto: van werkverhalen leerkansen maken!
  Ik verzorg vanuit mijn expertise als narratief coach ook inspirerende verhalenworkshops over omgangsvormen en moreel handelen
  (voor medewerkers, voor OR’s en teams). En ik schreef daar ook een boek over.

Zoekt u een externe vertrouwenspersoon? Of wilt u even sparren over de mogelijkheden van vertrouwenspersonen?  

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst