Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgang en integriteit

Jij mag alles zijn

Worden en zijn

wie je bent,

met diversiteit in

al je gelaagdheden

 verhalen

 achtergronden

 emoties

 kwaliteiten

 identiteiten.

 Steeds in

wisselwerking

met de ander,

de context.

Vertrouwenswerk toegelicht voor werkgevers:

Gecertificeerde vertrouwenspersonen voor uw medewerkers

Een sociaal veilige werkplek voor uw medewerkers? Dat wil iedere werkgever. De mogelijkheid tot contact met een vertrouwenspersoon is daar een essentieel onderdeel van. Met de diensten van Koren Visie heeft u dit direct goed geregeld.

Waarom samenwerken met Koren Visie?

 • Transparant
  Heldere en transparante afspraken, u weet waar u aan toe bent.
 • Geen opleidingskosten
  U betaalt geen opleiding- en bijscholingskosten om uw eigen medewerkers te kwalificeren als vertrouwenspersoon.
 • Objectief en onafhankelijk
  Als extern vertrouwenspersoon staan wij los van uw organisatie en hebben wij geen banden met uw medewerkers.
 • Gecertificeerd
  Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten. Wij zijn LVV gecertificeerd en voldoen aan de bijscholingseisen.
 • Bereikbaar
  Wij zijn met twee vertrouwenspersonen 365 dagen per jaar bereikbaar voor uw medewerkers waardoor wij hen snel te woord kunnen staan.
 • Extra dienstverlening
  Naast onze dienstverlening als extern vertrouwenspersoon bieden wij organisatie advies t.b.v. het realiseren van een sociaal veilige cultuur.

Ons doel:
Ons doel is bij te dragen aan het voorkomen en beëindigen van ongewenst gedrag, kwesties rondom integriteit en de-escalatie van conflicten.

Onze werkwijze:

Na een kennismakingsgesprek kunt u kiezen van welke dienstverlening u gebruik maakt. Voor onze standaard dienstverlening hanteren wij een vast bedrag per jaar. Dit omvat een jaar lang bereikbaarheid tot twee gecertificeerde vertrouwenspersonen en een geanonimiseerde rapportage met een overzicht van het aantal meldingen en de aard hiervan. Wanneer er gedurende het jaar geen meldingen binnenkomen, maakt u geen extra kosten. Wij vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn voor uw medewerkers zodat zij ons laagdrempelig kunnen benaderen. In overleg met elkaar geven we dit vorm, denk bijvoorbeeld aan een pagina op uw intranetpagina. Daarnaast bieden wij aanvullende diensten aan die aansluiten bij uw doelstelling om psychosociale arbeidsbelasting binnen uw organisatie te voorkomen of te beperken.

Tarieven

Organisatie 1 t/m 25 medewerkers: € 299,= per jaar

Organisatie 26 t/m 250 medewerkers: € 499,= per jaar

Organisatie 251+ medewerkers: € 499,= per jaar*

Bij elke 250 medewerkers wordt het tarief van €499,- op jaarbasis in rekening gebracht

Het uurtarief voor aanvullende diensten bedraagt € 125,= per uur

 

Organisatie advies t.b.v. het realiseren van een sociaal veilige cultuur

Een open organisatiecultuur biedt het beste perspectief op het realiseren van een sociaal veilige werkomgeving. Maar voor het creëren van een dergelijke organisatiecultuur moet je wel moeite doen en het vergt bovendien tijd. Zeker omdat vaak afgerekend moet worden met ingesleten gewoonten en gedragingen.

Organisatiecultuur is een breed en moeilijk tastbaar begrip. Cultuur zit overal in, van je waarden en normen tot je beloningsstelstel. De acties die nodig zijn gaan dan ook verder dan het formuleren en presenteren van de eerder besproken heldere vertrekpunten.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Open communicatie: stimuleer medewerkers om open en eerlijk te communiceren over de afwijkingen in de organisatie en de zorgen die ze hebben. Dat kan helpen problemen op te lossen voor ze uit de hand lopen.
 • Luisteren: openheid is alleen mogelijk als het management naar de mensen luistert. Daar start de basis van openheid. Maak ook zichtbaar wat de resultaten zijn van luisteren in de organisatie.
 • Voorbeeldgedrag: bevorder voorbeeldgedrag vanuit de top van de organisatie, maar ook vanuit het middenkader en de rolmodellen in de organisatie. Wijk alleen in zeer uitzonderlijke situaties af van de regels en normen en geef een toelichting waarom dat noodzakelijk is. Ook de toon van de top zal de beoogde cultuur moeten ondersteunen.
 • Tegenspraak: organiseer tegenspraak op alle niveaus in de organisatie en train zowel de gevers als ontvangers hierin. Verzamel de feiten uit de tegenspraak of feed back om te begrijpen wat de organisatie moet doen om de sociale veiligheid te verbeteren.
 • Training en opleiding: maak de onderwerpen gezondheid en veiligheid onderdeel van het introductieprogramma van nieuwe medewerkers en het doorlopende trainings- en opleidingsprogramma van managers en medewerkers in de organisatie.
 • Iedereen verantwoordelijk: maak iedereen in de organisatie bewust van de eigen verantwoordelijkheid en rol op het gebied van een veilige cultuur in de organisatie.
 • Beloon gewenst gedrag: beloon juist melders van afwijkend en niet gewenst gedrag in de organisatie en neem de meldingen serieus. Draag daarbij zorg voor oplossingen van de problemen en incidenten en maak deze vervolgens zichtbaar in de organisatie.
 • Vinger aan de pols: laat periodiek (b.v. jaarlijks) cultuuronderzoek uitvoeren om te monitoren hoe het gesteld is met de sociale veiligheid in de organisatie.

Als je nalaat het hiervoor genoemde te doen dan loop je het risico dat een onveilige- of angstcultuur ontstaat. Een sociaal veilige cultuur hoeft zeker geen louter lieve en vriendelijke cultuur te zijn. Het gaat er vooral om dat mensen zich veilig voelen om zich kritisch uit te spreken.

Koren Visie is u graag van dienst om u hierbij te ondersteunen.

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst