Publicaties

U kunt de boeken hier ook zelf verkrijgen! 
Na het toevoegen aan de winkelwagen verschijnt het winkelwagentje in het menu hierboven. Via dat winkelwagentje ga je naar betalen en downloaden.

Prijs:

 10,00

Samen smeden
Werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Gea Koren & Maria Ratering

Er wordt een kijkje achter de schermen geboden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staan de verhalen rond vier cliënten. Zij zijn niet of nauwelijks in staat om hun eigen verhaal aan de buitenwereld te vertellen. Hiervoor hebben ze anderen nodig die hun stem willen zijn. Er zijn twee groepen mensen die dicht bij hen staan en ervaringen hebben met het ‘lezen’ van (het gedrag van) de zorgvragers. Enerzijds de ouders en verwanten, anderzijds de zorgprofessionals. Zorgvragers, ouders/verwanten en medewerkers van de zorgorganisatie werken dagelijks samen. Deze samenwerking wordt ook wel de gouden driehoek genoemd.

De narratieve benadering maakt ook de impuls tot wederzijds ontwikkelen zichtbaar en het leren dat van een échte ontmoeting uitgaat.

Na de verhalen verbinden de auteurs de praktijk -die uit de verhalen oplicht- met de dynamische kwaliteitszorg zoals die wordt gehanteerd vanuit de kernwaarden: verbinden, ontmoeten, ontwikkelen en organiseren.

Samen smeden daagt begeleiders, artsen, gedragsdeskundigen en studenten uit om met elkaar in dialoog te gaan over de kwaliteit van zorg en hoe het ook anders kan. Daarnaast is het een aanrader voor familierelaties en vrienden van mensen met een verstandelijke beperking.

Het boek is beschikbaar via deze website als pdf-bestand. Wilt u liever een hardcover, dan kunt u contact opnemen via email of telefoon.

 

Prijs:

 20,00

Zwarte koffie sterke verhalen,
101 politieverhalen, 1001 leerkansen voor iedereen

Auteurs: Gea Koren, Maria Ratering & John Tamerus

Samenvatting

De ruggengraat van dit boek zijn de verhalen van dienders die dagelijks met beide benen in onze samenleving staan. Het is een bijzonder kijkje achter de schermen van deze bijzondere beroepsgroep. Het zijn de avonturen, emoties en lessen van gisteren en vandaag. In vogelvlucht wordt de geschiedenis van de politie verteld en waar bepaalde cultuurkenmerken hun oorsprong vinden. Humor, cynisme, macht, eigenwijsheid en creativiteit bijvoorbeeld.

De verhalen leggen oerdilemma’s of dieperliggende thema’s bloot. Dilemma’s waarmee we allemaal in ons werkleven mee geconfronteerd worden. In een apart deel worden bij ieder verhaal reflecterende vragen gesteld. Doel is dat je het eigen professioneel handelen beter leert kennen en het mogelijk aanpast, zodat je een bekwamer beroepsbeoefenaar wordt. Het laatste deel gaat over de kracht van een verhaal en de ongelofelijke hoeveelheid leerkansen die daaruit ontstaan. Thema’s worden uitgediept en er wordt dieper ingegaan op een visie op lerend werken in relatie met de kracht van het verhaal.

Het boek is beschikbaar via deze website als pdf-bestand. Wilt u liever een hardcover, dan kunt u contact opnemen via email of telefoon.

Narratief coachen
De kracht van het zelfverhaal

Toos van Huijgevoort & Gea Koren

Narratief Coachen maakt narratief begeleiden toegankelijk voor een breed publiek. In de werkpraktijk van narratief coachen wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd via het verhaal. Door verhalen leggen mensen als vanzelf een relatie tussen wat er in hun omgeving is en wat zij innerlijk beleven. Deze beeldentaal verbindt de taal van het hoofd met de taal van het hart. Binnen het verhaal kunnen coach en coachee elkaar ontmoeten, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Innerlijk levensverhaal

Vandaag de dag proberen we de complexiteit van de werkelijkheid steeds vaker in schema’s, diagnoses, cijfers, enzovoort weer te geven. Narratief coachen houdt in dat de coach de coachee faciliteert bij het ontdekken van het innerlijk levensverhaal in al zijn meerstemmigheid. Het doel van narratief coachen is dat de coachee zijn zelfverhaal bewust ter hand neemt en leert om dat wat hij met zijn leven wil om te zetten in vruchtbare daden. Het helpt coachees op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf, de omgeving en hun uitdagingen.

Narratieve interventies

Narratief coachen vraagt ook om het doordenken van de professie van de coach. Wat wordt in deze situatie van de coach gevraagd – niet alleen als mens, maar juist ook als vakmens? Waar voeg je als coach in, wat voeg je toe? Welke keuzes maak je als coach? Narratief coachen biedt de coach een schat aan mogelijkheden voor narratieve interventies.

Voor wie?

Dit boek is bestemd voor iedereen die zich op professionele wijze met coach- en ontwikkelgesprekken bezighoudt of wil bezighouden.

Artikelen en recensies

Vertraag de tijd

We worden tegenwoordig overstroomd met informatie, maar wat als je gedwongen moet vertragen,

als je niet meer mee kunt in het tempo van de tijd? In dit artikel kun je lezen hoe coachee Jesse hiermee leerde omgaan.

Lees meer

De wet van de kano

In dit artikel leggen Toos van Huijgevoort en Gea Koren het proces van omgaan met rouw, heel helder uit vanuit het narratieve denken. Je ervaart bij het lezen van dit verhaal ook de kracht van het inzetten van metaforen.

Rouw nodigt uit tot hoopvolle reacties van de omgeving, daardoor voelt de rouwende zich meer alleen. Een andere reactie is gewenst, namelijk het aanwezig kunnen zijn en blijven bij alle gevoelens die bij de rouwende opkomen.

“ Het is duidelijk dat de gemeenplaats ‘de tijd heelt alle wonden’ voor verlieservaringen niet opgaat. Verlies wordt niet verwerkt, maar verweven in je levensverhaal. Weg gaat het nooit, het blijft een deel van jezelf. Maar je bent niet verloren.”

Lees meer

De Vetkaars

Een sprookje van Hans Christian Andersen dat in 2012 werd herontdekt is voor Gea Koren de aanleiding om te onderzoeken wat dit verhaal ons kan vertellen over onze eigen schaamte. Verhalen vormen altijd de rode draad in haar coaching: verhalen verbinden ons, en schaamte doet dat ook. 

Lees meer

Koffie
Narratief coachen met de Voice Dialogue

 

Bij de Voice Dialogue faciliteer je de coachee om contact te maken met verschillende stukken in zichzelf. Samen onderzoek je welke waarden belangrijk zijn voor de coachee, en dat kunnen waarden zijn die er voor zorgen dat je coachee teveel van zichzelf vraagt. In dit artikel laat ik zien hoe ik als narratief coach werk met de Voice Dialogue en de meerstemmigheid van de coachee.

Lees meer

Leermeester van de stilte

Lees meer

 

Wie kan sturen zeilt bij elke wind.
Thema’s: tegenslag, zelfsturend leren

Hoe is het om een crisis door te maken veroorzaakt door een gebeurtenis waarbij de dingen niet gaan zoals je wilt dat ze gaan? Hoe belangrijk is het om jezelf in een dergelijke situatie te kennen en te weten hoe om te gaan met de tegenwind in je leven? 

Lees meer

Tussen de wilde dieren.
Thema’s: balans en moreel handelen

Dit verhaal over de dierentuin werpt een nieuw licht op het vinden van balans tussen werk en privé  Welke lessen kun je leren als je met de auto van je baas tussen de wilde dieren rijdt?

Lees meer

 

 

Narratief leren
Van levens- en leerprocessen

Narratief coachen is een specifieke manier van begeleiden van het leerproces van de coachee. Hierbij is het verhaal de ontmoetingsplek, als werkruimte en als kader. In dit artikel staat narratief leren centraal; het verwerven van inzicht in de wijze waarop je richting geeft aan je leven.

Lees meer

 

 

 

Recensies

Boekbespreking ‘Narratief Coachen, de kracht van het Zelfverhaal’ in Tijdschrift voor Begeleidingskunde

 

 

 

 

 

Samen smeden in de Narrator, vakblad voor ZKM-beoefenaars

Samen smeden in Forum, vakblad voor leden van de LVSC

Samen smeden, weblog Ad van der Hulst

 

 

 

 

 

Je hebt de ontmoeting nodig om weer op verhaal te komen en de betekenis in je eigen verhaal terug te vinden.

Identiteit is een vat vol verhalen

Wie niet in sprookjes gelooft, kent de werkelijkheid maar half

Het verhaal van Roodkapje is anders dan de wolf het vertelt

Jij mag alles zijn

- Griet Op de Beeck

Op je eigen gevoel heb je altijd invloed

Eén lichtje is genoeg

- Joke Goudswaard

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd

Zichtbaar worden in je eigen kracht vraagt om moed, vertrouwen en kwetsbaarheid

- Marijke Leys

Moed begint met jezelf tonen zoals je bent.

- Brené Brown

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van vernieuwing, creativiteit en verandering

- Brené Brown

Een geheim is als een monster in een kast ! … en hoe langer het er in zit, hoe groter en angstaanjagender het wordt en hoe meer het je leven verziekt.

- Francine Oomen

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: gea@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is narratief coach, verhalenvanger en auteur.

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen. Dat zorgt voor zelfkennis, energie, helderheid en beter samenspel.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

 

Voorwaarden

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst