Welkom bij: koren visie | oog voor het verhaal
narratieve begeleiding

Deze site is een initiatief van Gea Koren

Koren Visie richt zich op het begeleiden van leren en ontwikkelen van professionals ten behoeve van hun beroepsmatig functioneren, zowel individueel, in teamverband, als op organisatieniveau. Als begeleidingskundige pas ik hiervoor een diversiteit aan werkvormen toe zoals meester-gezelrelaties, supervisie, coaching en (studie)loopbaanbegeleiding, intervisie, training en teambegeleiding.

Binnen het brede begeleidingsaanbod is het narratieve mijn leidraad. Narratief stamt af van het Latijnse woord narrare, wat ‘vertellen, verhalen’ betekent.
In de werkpraktijk van narratief coachen wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd via het verhaal. Door verhalen leggen mensen als vanzelf een relatie wat er in hun omgeving is en wat zij innerlijk beleven. De beeldentaal verbindt de taal van het hoofd met de taal van het hart.

Missie: Koren Visie | oog voor het verhaal

Het is mijn missie om dialogische relaties te creëren tussen mensen en tussen verschillende posities binnen het zelf van het individu. Communicatie tussen mensen kan aanzienlijk verbeterd worden als we onze verantwoordelijkheid nemen voor de situatiegebonden positie die we op dit moment kiezen, én ons tegelijkertijd realiseren dat we op dit moment ook alleen maar een tijdelijke positie van de ander zien.

Ik houd me bezig met:
  • het verhaal achter iedere persoon en organisatie
  • de zoektocht naar wat mensen in organisatie bindt
  • het leren van volwassenen in de volle breedte van het werkleven
  • zelfsturing d.w.z. het bevorderen van de tegenwoordigheid van geest
  • samenwerkingsprocessen vanuit de eigen persoonlijke kleur en stijl
  • het opgang brengen van de dialoog tussen mensen en organisaties
  • cultuurveranderingsprocessen
  • bezinningsvraagstukken

Erkend coach en loopbaanprofessional
Gecertificeerd ZKM-coach
Aangesloten bij:

zkm logo2