Teamreflectie is een essentieel onderdeel van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Wij deden hiermee eerste ervaringen op in de zgn. Proeftuinen. 

In vervolg hierop biedt Koren Visie in samenwerking met Arteria Consulting een training aan om als team aan de slag te gaan met: teamreflectie. In deze training maken we gebruik van de methodiek van Zelfsturend leren. Jullie werkverhalen vormen het vertrekpunt in deze training. Deze werkverhalen bevatten immers de motivationele aspecten, de potentie maar ook de mogelijke obstakels om effectief samen te werken.

Belangstelling in de training?  Neem dan contact op met Gea Koren