Kernconcepten

Kernconcepten:

  1. Zelfsturend leren
  2. Narratieve benadering

1. Zelfsturend leren

De methode voor Zelfsturend Leren is ontwikkeld door Dick Ratering. Zelfsturend Leren geeft een leidraad voor het leren vanuit de eigen, directe ervaringen.

Werken op basis van Zelfsturend leren betekent:
  • dat we veel aandacht besteden aan de kwaliteit van ontmoeten;
  • dat we het leven opvatten als een continue leerproces voor Zelf-stuurder én coach;
  • dat we leiding geven vanuit kwetsbaarheid.

In al mijn begeleidingswerk komen steeds de volgende elementen terug:

In dialoog:
  • Reflecteren op de eigen ervaringen
  • Thematisch onderzoek doen
  • Het vraagstuk in de biografische en historische  context plaatsen
  • Ruimte en erkenning geven aan impliciet leren
Dilemma denken als  ontwikkelrichting
  • Inrichten van kritische experimenten
  • Evalueren

2. Mijn specialisme; de narratieve benadering
Narratieve psychologie is een vorm van psychologie die zich bezighoudt met wat de mens over zichzelf vertelt. ‘Narratief’ komt van het Latijnse woord ‘narratio’, verhaal. Deze benadering vind je op allerlei manieren terug in mijn werkwijze zowel op individueel, team- als organisatieniveau. De Zelfkennis Methode en de TeamKonfrontatie Methode zijn narratieve methodieken.

Zelfsturend leren en de narratieve benadering vullen elkaar goed aan!