ORGANISATIE ONTWIKKELING

Het zou zomaar kunnen dat je iets van het onderstaande herkent:

Je hebt te maken met het ongewenste en té snelle vertrek van goede professionals. Koren Visie helpt een rem te zetten op deze uitstroom. Ik stimuleer de kracht, motivatie en talenten van de medewerkers optimaal te benutten. En hen vanuit nieuw perspectief te verbinden.

Medewerkers met vaak langere dienstverbanden kunnen in veel gevallen echt nog veel effectiever zijn. Ik help deze groep (weer) meer vanuit hun passie en de bedoeling te werken. Zo gaat de persoonlijke effectiviteit en inzetbaarheid met flinke stappen vooruit.

Sommige teams presteren op een lager niveau dan gewenst. Koren Visie helpt ze vanuit inzicht in hun talenten en drijfveren tot beter samenspel te komen.

Er zijn altijd medewerkers die toe zijn aan een nieuwe groei-impuls. Ik bied op het juiste moment en op de juiste wijze inzichten, en zetten aan tot gerichte verbeter-actie. Zo stimuleer ik een volgende stap in de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Organisatie ontwikkeling

Leidinggeven aanleren en ontwikkelen

Hoe geef je leiding aan een lerende organisatie? Hoe zorg je ervoor dat er een professionele en inspirerende cultuur ontstaat waar de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is in de teams? De zorg en het onderwijs willen altijd door.

Maak kennis met de kunst van Zelfsturend leren, een (coaching-) methode die helpt te onderzoeken wat inspireert en belemmert in het werk. Dit biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden tot effectiever samenwerken.

Zo vergroot de deelnemer zijn zelfsturend vermogen. Wie de methode inzet voor coaching vergroot tevens het zelfsturend vermogen van anderen.

Organisatie ontwikkeling

Download de brochure ‘De kunst van Zelfsturend leren’

Zorgorganisaties

Kies de beste mensen

en help hen geweldige medewerkers te worden!

Je bent al blij als er überhaupt voldoende mensen solliciteren

*

Steeds meer sollicitanten krijgen daarom het voordeel van de twijfel

*

‘Het lijkt wel of we werven met de achterdeur open’

Je ziet teveel mensen te snel weer vertrekken

*

Van ‘kiezen van de besten’ moet je naar ‘ontwikkelen van de beschikbare mensen’

*

Je hebt zorg over de toekomst

We delen je zorgen en misschien kunnen we je helpen het verschil te maken.

Hoe?

De meest gezonde manier om het verschil te maken is ervoor te zorgen dat mensen met plezier naar hun werk gaan, dat ze vakbekwame collega’s hebben, en dat ze in een vast team werken waarin zij elkaars kwaliteiten kennen en zich veilig voelen.

Professionalisering begeleiders in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg

Wij helpen daarbij met een slim Talent-Assessment en daarop aansluitende coaching.
Met dit Talent-Assessment breng je de zeven onmisbare eigenschappen voor zorgmedewerkers in beeld. Met de rapportage en het (bijgeleverde) ontwikkelboek beschikt je nieuwe medewerker per direct over een Persoonlijk Ontwikkelplan.

Selectie

Maar het is ook een selectie-instrument. Want is deze sollicitant gezien onze doelgroep per saldo goed genoeg voor onze specifieke organisatie? Niemand is perfect maar sommige mensen moet je wel tegen zichzelf beschermen en tegen sommige mensen moet je soms ook je organisatie en je doelgroep beschermen.

Het assessment rapport bevat geen ‘over-all’ geschiktheidsoordeel. Het is in de eerste plaats aan de kandidaat zelf om conclusies te trekken: ‘Moet ik dit wel willen?’ Daarna is het woord aan de werkgever: ‘Hebben wij, wetende wat we nu weten, voldoende vertrouwen in de slagingskans van deze sollicitant?’ Ik kan je adviseren hoe je tot een gedegen selectiebesluit komt, onder andere (maar niet alleen) op basis van de resultaten uit het assessment.

Cognitieve Capaciteiten (optioneel)

Wil je naast de competenties ook het cognitieve niveau van je kandidaat in beeld brengen? Zet daarvoor dan een extra capaciteitentest in. Niet standaard dus, wel mogelijk.

Organisatie ontwikkeling

Onderwijsorganisaties

Professionalisering leraren

Als leraar ben je dagelijks bezig met de motivatie van jouw leerlingen, je stimuleert hun autonomie en weet hoe belangrijk een goede relatie met ze is. Je leert ze reflecteren omdat je weet hoe dit ten goede komt aan het leerproces en hun ontwikkeling. Hoe zit het met jouw professionele ontwikkeling? Mag jij de tijd nemen voor zelfreflectie? Of schiet dat er bij in, met al je nakijkwerk, voorbereiding en administratieve taken? Hoe voel jij je de laatste tijd tijdens het lesgeven?

ZELFREFLECTIE

Professionalisering begint met een goed zelfinzicht. Je kiest dit vak vaak vanuit betrokkenheid, een zeker idealisme en gedrevenheid. Onderzoek wijst uit dat mensen met een groot reflectief vermogen, die stilstaan bij hoe ze met het leven en de dingen omgaan, zich beter voelen dan mensen die daar aan voorbijgaan.  Het gaat om vragen die elke leraar zich stelt: Wie ben ik als leraar? Wat voor soort leraar wil ik zijn of worden?

PROFESSIONALISERING

Het werk van leraren is steeds complexer en omvat verschillende rollen zoals bij het ‘op maat’ begeleiden van iedere leerling. Dat vraagt van leraren dat ze stilstaan bij hun professionele identiteit; hun beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfbeeld. Als je net begonnen bent als leraar heb je vooral behoefte aan ondersteuning binnen de organisatie en in jouw werk. Hierdoor zal je je meer thuis voelen op school. Je ergens prettig voelen is een voorwaarde om ontspannen les te kunnen geven en jezelf te ontwikkelen. Je kunt veel baat hebben bij het reflecteren binnen een zelfonderzoek. Zo vergroot je jouw eigenaarschap, je staat stil bij jouw overtuigingen, normen en waarden en brengt deze in verband met de manier waarop je lesgeeft. Zo ontdek je dat je écht invloed hebt en kunt zo ook andere keuzes maken.

Leiderschap

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij de ontwikkelbehoefte van medewerkers, individueel en als team. Zij kunnen hierin voorzien door te faciliteren, stimuleren, te motiveren en te ondersteunen. Door de werkdruk, de toenemende eisen, de veranderingen in werk en privé raken mensen overbelast. Hoe motiveer jij mensen die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen?

De eerste stap naar persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Weten waar je goed in bent, weten wat je minder sterke kanten zijn en begrijpen wat jouw in je rol als leidinggevende motiveert. Ontdek wat jij belangrijk vindt in het leven én in je werk. Als jij inzicht hebt in je motieven en je interne drijfveren, dan kun je een heldere koers bepalen. Wat wil je bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Motiveer en ontwikkel jezelf en verwezenlijk je doelen!

ZELFKENNIS EN EFFECTIVITEIT

Uit zelfonderzoeken* blijkt dat innovatieve schoolleiders zichzelf goed kennen en dat zij gemotiveerd zijn om kritisch naar zichzelf te blijven kijken. Ze hebben zicht op hun sterke en minder ontwikkelde kanten en ze blijven nieuwsgierig. Ze zijn zich ook bewust van hun onzekerheden, angsten en zorgen. Deze zelfkennis, gecombineerd met hun grote mate van veerkracht  en effectiviteit, lijkt bij te dragen aan het succes van hun leiderschap. Ze weten hun talenten namelijk heel bewust in te zetten om hun doelen te bereiken. Steeds wordt naar mogelijkheden gezocht om te leren en zich verder te ontwikkelen in het leiderschap. Scholen waar voldoende geïnvesteerd wordt in het eigen leerproces zijn beter in staat zich aan de veranderende omgeving aan te passen. De rol van leidinggevenden is daarin cruciaal.

* Proefschrift: Het geheim van de innovatieve schoolleider, D. Verschuren. KPC 2013

Teamontwikkeling; onderwijs op maat

In het onderwijs wil je als team vanuit een gezamenlijke visie ontwikkelen en innoveren. Je wilt een aanpak die naadloos aansluit bij jouw eigen thema’s. Ik begeleid de trajecten in het onderwijs samen met een collega- ZKM coach. We gaan met teams en directie in gesprek, denken mee, onderzoeken de behoeften die er leven op de school en stimuleren beweging en ontwikkeling bij teams en organisatie. Inspiratie vanuit intrinsieke motivatie!

MAATWERK IS ONZE STANDAARD

Maatwerk stimuleert de input vanuit de direct betrokkenen op de school en zorgt ervoor dat iedereen actief in beweging komt. Daarom is het voor ons belangrijk om de cultuur en ontwikkelwensen van de school of het team zorgvuldig in kaart te brengen.  Een traject heeft zo rechtstreeks raakvlakken met de ervaring van de betrokkenen en zij zullen daardoor gemotiveerder meedoen. Hierdoor is de kans op ontwikkeling van leraren groter. Door het gezamenlijk uitwerken van een visie ontstaat een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling. Zo wordt een draagvlak gecreëerd voor deze ontwikkeling, voor vernieuwing en groei.

Het kost erg veel energie, maar in vergelijking tot wat je ermee doet, is het ‘n habbekrats. Het kan richting geven voor jaren

Leidinggevende CPS over het Zelfonderzoek

De ontwikkeling van een team

Ook leraren hebben – net als leerlingen – behoefte aan een veilige omgeving en persoonlijke betrokkenheid bij hun werk. Voelen leraren in jouw team zich veilig genoeg om elkaar feedback te geven en te ontvangen? Of is het team misschien één grote familie, waardoor men elkaar ontziet en zaken onuitgesproken blijven? Leraren die problemen tegenkomen voelen zich dan al snel alleen staan en trekken zich steeds verder terug. Uitval door ziekte of zelfs burn-out en vertrek van leraren wil je voorkomen. Duurzame re-integratie na ziekte vraagt extra aandacht. Vergroten van de flexibiliteit, zelfvertrouwen en vitaliteit kan ook preventief ingezet worden.

Begeleiding van leraren

Met het (dreigende) lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol door oog te hebben voor de ontwikkelbehoefte van leraren zowel individueel en als team. Zij kunnen vervolgens hierin voorzien door de ontwikkeling van vaardigheden en competenties te stimuleren en ondersteunen.

Organisatie ontwikkeling

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

Gea Koren

06 – 14 111 444

Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties. Gea verzamelt al jaren werkverhalen die zij voorziet van een professionele reflectie met leerkansen voor iedereen. Zie hiervoor ook haar blog ‘Zwarte koffie sterke verhalen’.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Lees hier onze privacyverklaring