Profiel

Gea Koren MA (1960)   

Gea smallMijn motto: ‘Ook de meester blijft leerling van het leven’.

Met mijn kennis en ervaring wil ik vooral bijdragen aan succesvol functioneren en veranderen. Dat doe ik als adviseur, coach, trainer en als mens. Op eigen-wijze en onconventionele manier, vanuit kracht en kwetsbaarheid. Met humor en lichtvoetigheid. Altijd vanuit bezieling om bij te dragen aan de groei van mensen en organisaties want ‘je kunt nu eenmaal niet slim zijn tegen je zin’. Ik geniet er enorm van om de praktijk te verbinden met de theorie en andersom.
Het leren van volwassenen vindt vooral plaats via reflectie en feedback. Van vakman naar meesterschap is naar mijn opvatting een circulair proces. Vandaar dat het motto ‘Ook de meester blijft leerling van het leven’ mij op het lijf geschreven is.

Meesterschap over jezelf

Professionaliteit betekent beroepsmatig werken en kwaliteit leveren die actief inspeelt op veranderende situaties. Dit vraagt ook van mij een actieve en voortdurende lerende houding.

Meesterschap als expert

Ik volgde de nodige sociaal-agogische opleidingen om vakexpertise op te doen.
Ik ben lid van de Landelijke Vereniniging voor Supervisie en Coaching en van de Vereniging voor ZKM-beoefenaars (VvZB) waarbij na- en bijscholing onderdeel is van de kwaliteitseisen en voorwaarde voor herregistratie.

Meesterschap in dialoog

‘Wij weten meer dan ik’. In dialoog wordt samengewerkt aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dat wil zeggen het betreden van nieuwe gebieden, het opdoen van ervaringen, het verleggen van de eigen grenzen. Wat ik als begeleider vooral doe, is ruimte en vertrouwen bieden om samen, in gesprek met elkaar het ontwikkelproces te verkennen. Uitdaging is ook een belangrijk aspect voor een leeromgeving. Ik stel me daarom niet alleen volgend op, maar ook initiërend, prikkelend en uitdagend. Bijvoorbeeld door incongruenties te benoemen die spelen tussen de boven- en onderstroom van de organisatie.

Co-creërend meesterschap

De kern van mijn aanpak is mensen en organisaties te stimuleren bij leerprocessen door betekenisgeving, bewustwording, experimenteren met nieuw gedrag en reflectie. Eén van mijn inspiratiebronnen is Otto Scharmer. Hij  legt in ‘Theory U’ de nadruk op het creëren van verbinding in de variëteit aan meningen en stemmen die er in organisaties en netwerken leven. Een goede verbinding die recht doet aan de diversiteit slaat de verschillen niet dood, maar creëert juist een creatieve spanning die tot nieuwe oplossingen kan leiden. Succesvolle organisaties zijn meer dan geoliede machines. Het zijn zingevende verbanden die gevoelens van binding en trots oproepen én aanzetten tot grootse prestaties. Het zijn organisaties waarbij een betekenisvolle visie het collectieve hart doet kloppen.