Persoonlijke ontwikkeling

 

COACHING

Op verhaal komen

Bijna iedereen maakt het wel eens mee; een moment in je leven dat je niet weet hoe je verder moet. Je staat soms voor belangrijke beslissingen op persoonlijk of professioneel gebied. Vaak wezenlijke kwesties die om zelfkennis vragen.

Het zijn momenten in je leven dat het niet lekker loopt. Je voelt de behoefte om even op adem te komen. In het Nederlands bestaat daar voor een prachtige uitdrukking: ‘op verhaal komen’. Een zelfonderzoek met de ZelfKennis Methode (ZKM) is geschikt voor (jong) volwassenen, die komen met vragen over hun werk, studie of leven.

Wanneer coaching?

 • als je in een nieuwe rol of functie komt waar andere eisen aan je gesteld worden
 • als je je functioneren wilt verbeteren;
 • als je je functie minder uitdagend vindt dan voorheen;
 • als je je uitgeblust voelt of een burn-out hebt
 • als je een gezonde leefstijl wilt ontwikkelen

Wat te versterken?

 • succesvoller functioneren en communiceren
 • beter samenwerken en leidinggeven
 • effectief invloed uitoefenen op je loopbaan
 • de balans tussen werk en privé verbeteren
 • hanteren van stress en werkdruk

Signalen:

 • gebrek aan energie voelen
 • je vaak machteloos voelen
 • zingeving missen
 • gebrek aan waardering voelen

Leeropbrengsten:

 • je leert reflecteren op de wisselwerking tussen jou en je omgeving
 • inzicht in wat je inspireert en energie geeft
 • inzicht in hoe je wezenlijke keuzes heb gemaakt en kunt gaan maken
 • (her)ontdekken van je eigen kracht en mogelijkheden daarvoor
 • meer plezier, zelfvertrouwen en zelfrespect

Het ZKM zelfonderzoek is een afgerond geheel van 10-12 uur begeleiding over 4 sessies in een tijdsbestek van 3 tot 6 weken. Na het zelfonderzoek geven verdiepende gesprekken je meer handvatten om verder te werken met de nieuwe inzichten en om ze een plek te geven in nieuwe situaties. Meestal zijn 3-6 vervolggesprekken hiervoor voldoende.

Meer lezen? Download de brochure ‘Op verhaal komen’

ZELFREFLECTIE met my Insight Out

​​​my Insight Out is een nieuwe ontwikkeling voortgekomen uit de ZelfKennisMethode (ZKM). 

Het belangrijkste doel van de ZKM is dat mensen hun eigen verhaal dieper leren begrijpen door te onderzoeken welke betekenis zij onbewust geven aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op en zet mensen aan tot ontwikkeling.

My Insight Out: een digitale tool voor zelfonderzoek, die 24/7 beschikbaar voor je is. Gebruik het voor het onderzoeken van ervaringen die je raken. Je krijgt dan de diepere betekenis van die ervaringen boven water. Verrassende inzichten, die je zelf niet zo 1-2-3 kunt bedenken.

Je kunt er dus meteen zelf mee aan de slag en vervolgens kun je een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling zetten. Als erkende my Insight Out coach help ik je daarbij graag.

Meer weten? neem contact op!

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Leer je persoonlijke voorkeursstijlen kennen!

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is wereldwijd het meest gebruikte instrument ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht. Dit zal een feest van herkenning zijn en het verklaart veel van hoe je de dingen aanpakt en hoe je gebeurtenissen beleeft. Je ontdekt waarop bepaalde zaken je makkelijk afgaan, terwijl iets anders je juist veel energie kost. Het biedt niet alleen kansen voor groei maar ook directe aanknopingspunten om effectiever te communiceren en samen te werken, privé en zakelijk.

De MBTI is opgebouwd als een huis met 16 kamers; je komt in alle kamers en onderzoekt waar je je het meest thuis en op je gemak voelt.

Coaching helpt je vervolgens om te ontdekken hoe je je nieuwe inzichten kunt omzetten in praktisch handelen, om zo nieuwe keuzes te maken die bijdragen aan jouw groei en eventuele veranderingen te bewerkstelligen. Hoe uitgebreid een coaching traject is, kan per traject verschillen; vaak kun je op basis van één gesprek al een volgende stap zetten.

De MBTI kan ook ingezet worden voor teamfeedbacksessies. Hiermee verkrijgt het team inzicht hoe het met de diversiteit in het team is gesteld. Dat levert kennis op met betrekking tot de krachtpunten en de ontwikkelpunten. En dat kan weer bijdragen aan een beter samenspel.

Is je interesse gewekt? Bel of mail me dan gerust voor een verkennend gesprek!

Download de brochure Persoonlijke Effectiviteit voor meer informatie

OPEN INTERVISIE

Koren Visie coacht professionals en teams in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit kan onderdeel zijn van een groter ontwikkeltraject in een organisatie, maar kan ook op zichzelf staan.

Regelmatig horen we van professionals en zzp-ers dat ze tegen allerlei vraagstukken aanlopen in hun praktijk en dat ze daarover graag wat vaker zouden sparren met collega’s uit andere organisaties of vakgenoten. Dat kan! Wij faciliteren ook open intervisiegroepen. Hierin bespreken we actuele, vaak ook persoonlijk getinte, vraagstukken die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het werken in projecten of opdrachten. De sessies leveren vaak veel nieuwe inzichten op.

Intervisie is een begeleid gesprek, vaak tussen vakgenoten. Onderwerp van gesprek is het werk en de daaraan gerelateerde vraagstukken. Oogmerk is dat de deskundigheid van de deelnemers aan het gesprek wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Vaak bespreken de deelnemers zaken waar ze tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde werkwijze waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

 

 


Gea Koren
06 – 14 111 444


Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties. Gea verzamelt al jaren werkverhalen die zij voorziet van een professionele reflectie met leerkansen voor iedereen. Zie hiervoor ook haar blog 'Zwarte koffie sterke verhalen'.

Kennismaken? Bel me gerust om onder het genot van een bakkie koffie (of thee) eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Onze algemene voorwaarden.

Lees hier onze privacyverklaring.

De verwerkingsovereenkomst