Persoonlijke ontwikkeling

 

COACHING

Op verhaal komen

Bijna iedereen maakt het wel eens mee; een moment in je leven dat je niet weet hoe je verder moet. Je staat soms voor belangrijke beslissingen op persoonlijk of professioneel gebied. Vaak wezenlijke kwesties die om zelfkennis vragen.

Het zijn momenten in je leven dat het niet lekker loopt. Je voelt de behoefte om even op adem te komen. In het Nederlands bestaat daar voor een prachtige uitdrukking: ‘op verhaal komen’. Een zelfonderzoek met de ZelfKennis Methode (ZKM) is geschikt voor (jong) volwassenen, die komen met vragen over hun werk, studie of leven.

Wanneer coaching?

 • als je in een nieuwe rol of functie komt waar andere eisen aan je gesteld worden
 • als je je functioneren wilt verbeteren;
 • als je je functie minder uitdagend vindt dan voorheen;
 • als je je uitgeblust voelt of een burn-out hebt
 • als je een gezonde leefstijl wilt ontwikkelen

Wat te versterken?

 • succesvoller functioneren en communiceren
 • beter samenwerken en leidinggeven
 • effectief invloed uitoefenen op je loopbaan
 • de balans tussen werk en privé verbeteren
 • hanteren van stress en werkdruk

Signalen:

 • gebrek aan energie voelen
 • je vaak machteloos voelen
 • zingeving missen
 • gebrek aan waardering voelen

Leeropbrengsten:

 • je leert reflecteren op de wisselwerking tussen jou en je omgeving
 • inzicht in wat je inspireert en energie geeft
 • inzicht in hoe je wezenlijke keuzes heb gemaakt en kunt gaan maken
 • (her)ontdekken van je eigen kracht en mogelijkheden daarvoor
 • meer plezier, zelfvertrouwen en zelfrespect

Het ZKM zelfonderzoek is een afgerond geheel van 10-12 uur begeleiding over 4 sessies in een tijdsbestek van 3 tot 6 weken. Na het zelfonderzoek geven verdiepende gesprekken je meer handvatten om verder te werken met de nieuwe inzichten en om ze een plek te geven in nieuwe situaties. Meestal zijn 3-6 vervolggesprekken hiervoor voldoende.

Persoonlijke ontwikkeling

Meer lezen? Download de brochure ‘Op verhaal komen’

ZELFREFLECTIE; Kort en Krachtig

​​​Wil je op een laagdrempelige, snelle én perspectief gevende wijze stilstaan bij een voor jou op dit moment relevant thema rond werk of vitaliteit? Dan is een compact onderzoek zeker iets voor jou. Het stimuleert zelfinzicht en geeft een andere kijk op mogelijkheden.

Deze aanpak, biedt de ingang voor een verdiepend gesprek, waarbij gevoelens, waardering en persoonlijke betrokkenheid in beeld komen.

Kort, omdat je maximaal 2-5 uur tijd investeert en snel de vinger op de voor jou juiste plek gelegd wordt.

Grondig omdat ze geïnspireerd zijn op de wetenschappelijk onderbouwde ZelfKennis Methode (ZKM). Daarmee wordt vanuit verschillende perspectieven de onderliggende thematiek bloot gelegd.

Persoonlijk, omdat jouw persoonlijke gevoelens geraakt worden, en het daarmee op gevoelsniveau verhelderend werkt, en tevens verdiepend omdat de onderliggende motieven in beeld komen. Dat geeft impact en een blijvend resultaat.

Voorbeelden van te onderzoeken thema’s:

Verbinding aan Werk kan je helpen om meer inzicht te krijgen in wat maakt dat jij je op een bepaalde wijze verbindt aan werk.

Perspectief op Werk kan in diverse fasen van toegevoegde waarde zijn. Kern is dat je de aandacht wilt vestigen op (nieuw) perspectief en wilt onderzoeken hoe jij daar momenteel mee omgaat.

Verlies van Werk kan helpend zijn op het moment dat jij je werk dreigt te verliezen, gaat verliezen of al verloren hebt.

Ondernemerschap voor als je wilt onderzoeken of het zelfstandig ondernemerschap iets voor jou is.

Meer weten? neem contact op!

PROFESSIONAL WORDEN, ZIJN ÉN BLIJVEN

Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van veerkracht, praktische wijsheid en het verstevigen van je eigen vakmanschap.

Talentassessment voor zorgprofessionals

Nergens anders dan in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg geldt zo nadrukkelijk de stelling dat je ‘zelf ’ je belangrijkste instrument bent. Nergens anders is het dan ook zo van belang om te weten wie je bent, je talenten te kennen, je valkuilen ook.

Daarom werken wij met een online instrument, waarmee zeer valide en betrouwbaar de 7 meest cruciale eigenschappen voor zorgprofessionals in beeld kunnen worden gebracht. Dit assessment is ontwikkelingsgericht en geeft daarmee ook een mooie start voor een coaching traject bijvoorbeeld als je in een nieuwe functie of organisatie start.

Daarnaast is dit assessment ook geschikt om samen met mij als coach te onderzoeken of een overstap naar de zorgsector voor jouw een interessante loopbaanstap is.

Wat meten we met dit instrument en waarom juist dat?

Zeven Cruciale Competenties

De ideale zorgmedewerker bestaat niet! Zou die wel bestaan, dan zou zij/hij (1) uitstekend kunnen luisteren, (2) zich krachtig kunnen positioneren, (3) cliënten bij kunnen staan zonder verantwoordelijkheid over te nemen, (4) richting kunnen geven, (5) zich kunnen verbinden aan plannen en afspraken, (6) samen kunnen werken en (7) kritisch in de spiegel kunnen kijken.

Waarom juist deze zeven?

Als je heel scherp in beeld hebt wat de belangrijkste oorzaken zijn van ellende in een bepaalde functie weet je omgekeerd evenredig wat kennelijk ontzettend belangrijk is. Ziehier de kern van mijn super eenvoudige maar zeer effectieve methode om de cruciale competenties voor specifieke functies vast te stellen.

Wanneer gaat het zeker mis in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Als je (1) niet goed luistert, (2) stelselmatig conflicten en confrontaties uit de weg gaat, (3) té hulpvaardig bent, (4) niet stuurt waar dat wél nodig is, (5) als je te gemakkelijk afwijkt van gezamenlijk gemaakte afspraken, als je (6) denkt dat je het allemaal wel alleen kunt en (7) als je niet in staat bent om je eigen aandeel te zien in wat niet naar wens of verwachting verloopt. Vandaar dus!

Aard en Aanleg

Dit assessment brengt ‘Aard en Aanleg’ in beeld en daarmee je natuurlijke neiging tot het gedrag dat binnen een competentiegebied gevraagd wordt. Er zijn maar weinig beroepen waarin net zo sterk als in de zorg geldt dat je zélf je belangrijkste instrument bent. Best belangrijk dus om je ‘zelf’ ontzettend goed te kennen, te weten waar dat ‘zelf’ van nature toe geneigd is. Zodat je bewust andere gedragskeuzes kunt leren maken en daarmee competenter kunt worden dan je wellicht al bent.

Ontwikkeling

De ideale Zorgprofessional bestaat niet. Als je van nature beschikt over vijf van de zeven onmisbare eigenschappen ben je al een positieve uitzondering. We zijn dus per definitie allemaal incompetent, in ieder geval een beetje. Dat is ook helemaal niet zo erg als je maar weet waar je incompetentie zit en bereid bent om daar serieus mee aan de slag te gaan.

Het belangrijkste doel van dit assessment is daarom bij te dragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee aan de slagingskans van degenen die bij willen dragen aan het welzijn mensen met een verstandelijke beperking . Daarom is ieder assessment-rapport meteen ook een persoonlijk ontwikkelplan. Daarom krijgt iedereen die het assessment ondergaat naast het rapport standaard ook het bijbehorende competentie-ontwikkelboek.

Talentassessment voor onderwijsprofessionals

Volgt begin 2020

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Leer je persoonlijke voorkeursstijlen kennen!

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is wereldwijd het meest gebruikte instrument ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht. Dit zal een feest van herkenning zijn en het verklaart veel van hoe je de dingen aanpakt en hoe je gebeurtenissen beleeft. Je ontdekt waarop bepaalde zaken je makkelijk afgaan, terwijl iets anders je juist veel energie kost. Het biedt niet alleen kansen voor groei maar ook directe aanknopingspunten om effectiever te communiceren en samen te werken, privé en zakelijk.

De MBTI is opgebouwd als een huis met 16 kamers; je komt in alle kamers en onderzoekt waar je je het meest thuis en op je gemak voelt.

Coaching helpt je vervolgens om te ontdekken hoe je je nieuwe inzichten kunt omzetten in praktisch handelen, om zo nieuwe keuzes te maken die bijdragen aan jouw groei en eventuele veranderingen te bewerkstelligen. Hoe uitgebreid een coaching traject is, kan per traject verschillen; vaak kun je op basis van één gesprek al een volgende stap zetten.

De MBTI kan ook ingezet worden voor teamfeedbacksessies. Hiermee verkrijgt het team inzicht hoe het met de diversiteit in het team is gesteld. Dat levert kennis op met betrekking tot de krachtpunten en de ontwikkelpunten. En dat kan weer bijdragen aan een beter samenspel.

Is je interesse gewekt? Bel of mail me dan gerust voor een verkennend gesprek!

OPEN INTERVISIE

Koren Visie coacht professionals en teams in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit kan onderdeel zijn van een groter ontwikkeltraject in een organisatie, maar kan ook op zichzelf staan.

Regelmatig horen we van professionals en zzp-ers dat ze tegen allerlei vraagstukken aanlopen in hun praktijk en dat ze daarover graag wat vaker zouden sparren met collega’s uit andere organisaties of vakgenoten. Dat kan! Wij faciliteren ook open intervisiegroepen. Hierin bespreken we actuele, vaak ook persoonlijk getinte, vraagstukken die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het werken in projecten of opdrachten. De sessies leveren vaak veel nieuwe inzichten op.

Intervisie is een begeleid gesprek, vaak tussen vakgenoten. Onderwerp van gesprek is het werk en de daaraan gerelateerde vraagstukken. Oogmerk is dat de deskundigheid van de deelnemers aan het gesprek wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Vaak bespreken de deelnemers zaken waar ze tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde werkwijze waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

Contact

Koren Visie | oog voor het verhaal
coaching | training | advies

Sierkersstraat 19
3442 GR Woerden
Telefoonnummer: (06)14 111 444
Email: info@korenvisie.nl

KvK Utrecht H30176014

Btw nr:  NL001514105B76
Geregistreerd coach
Lid van de LVSC en de ZKM-vereniging

Gea Koren

06 – 14 111 444

Gea Koren is begeleidingskundige en verhalenvanger

Luisterend naar het zelfverhaal van mensen gaat ze in dialoog over de groeikansen voor professionals en organisaties. Gea verzamelt al jaren werkverhalen die zij voorziet van een professionele reflectie met leerkansen voor iedereen. Zie hiervoor ook haar blog ‘Zwarte koffie sterke verhalen’.

VOORWAARDEN

Ik werk met heldere voorwaarden zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Lees hier onze privacyverklaring