De VGN heeft de bezoekersregeling in zorginstellingen in de gehandicaptenzorg geactualiseerd. Het ‘nee-tenzij beleid’ blijft gelden, alleen zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Het vraagt om leiderschap om deze ruimte in de bezoekregeling beter te kunnen benutten.

Visie waarmaken in de praktijk
Bij alle zorgorganisaties in de GZ kun je in de visie lezen dat de duurzame relatie tussen cliënt, zijn netwerk en de zorgprofessionals het vertrekpunt is voor een goed leven. De bal (of is het een hete aardappel?) ligt nu weer bij de zorgmanagers. De Raden van Bestuur kunnen weer een stap terugzetten nu duidelijk is dat het virus nog een lange tijd een rol blijft spelen in de samenleving. De zorgmanagers zijn nu als eerste aan zet om samen met hun teams, familie en verwanten vorm te geven aan de uitvoering. Daarbij zijn 7 talenten onmisbaar te beginnen met het ‘magisch drietal’.

Begin met ‘Het magisch drietal’
De 3 ‘ondelegeerbare leiderschapstalenten zijn ik-sterkte, empathie en zelfkritiek. Gebrek aan ik-sterkte is met afstand het vaakst verantwoordelijk voor het falen van leiders en managers. Direct gevolgd door een gebrek aan empathisch vermogen en dat wordt weer gevolgd door een gebrek aan zelfkritiek.

Spreek je uit (neem positie in)
De nummer 1 (met stip) oorzaak van leiderschapsfalen is een karakterologisch gebrek aan ik-sterkte met als gevolg een natuurlijk neiging tot conflictvermijding. Het kan nu niet anders dan dat er verschillen zichtbaar zullen worden in de uitvoering van het ‘nee-tenzij beleid’. Daarbij is het dus van belang dat jij als zorgmanager positie inneemt. En ja, dat kan verschillen van je collega. Mijn advies: Geef duidelijk aan dat je -juist nu- de visie echt wilt waarmaken in de praktijk. Opvattingen over kwalitatief goede zorg en het welzijn van de cliënt zijn leidraad voor het handelen. Daarover leggen we op een betekenisvolle manier verantwoording aan elkaar af en aan de buitenwereld.

Stel een vraag (luister aandachtig)
De nummer 2 van leiderschapsfalen is doofheid, oftewel het onvermogen om goed naar mensen te luisteren. Empathie is (in de definitie van Peter Vonk) de mate waarin je geneigd bent je te richten op betrekkingsniveau van interactie en communicatie. Tussen de regels door luisteren dus. Empathie is niet persé een social talent. Het is een ‘antenne’. Luister goed, stel vragen, vat samen. Toon begrip. Koop eventueel tijd en kom er dan op terug. Zo verzamel je goede en volledige informatie hetgeen een voorwaarde is voor het nemen voor goede beslissingen op micro-niveau namelijk samen met de gouden driehoek te weten: cliënt, familie/verwant en de persoonlijk begeleider. Natuurlijk betrek je ook het team en eventueel een specialist zoals de gedragswetenschapper of de arts.

Kijk in de spiegel (reflecteer en leer)
Het allerbelangrijkst instrument dat je als leider ter beschikking hebt ben je zelf. Het verdient aanbeveling (altijd) om ervoor te zorgen dat je je allerbelangrijkste instrument heel erg goed kent. Het talent zelfkritiek vertelt je óf je geneigd bent de spiegel op te zoeken – en dan bedoel ik niet de spiegel van de kapper waar je nu niet heen kunt. Zelfkritiek vertelt je vooral ook wát je ziet als je in de spiegel kijkt. Daarbij kijkt de één wat gemakkelijker door de roze bril dan de ander. Er valt veel meer over te vertellen maar de kern is dat het talent zelfkritiek de meest bepalende factor is voor het vermogen tot reflecteren.

Wil je weten ‘hoe het met jouw leiderschap zit’?
Dan kun je bij mij (on-line) een leiderschaps-assessments doen en in een verdiepend gesprek help ik je om slimmer met jezelf om te gaan zodat je een gerespecteerd leider wordt. https://www.korenvisie.nl/leiderschapsontwikkeling/

Na het assessment ontvang je voorafgaande aan het gesprek het rapport. Nadat we dat allebei hebben gelezen volgt het gesprek. Dat kan zowel on-line als veilig op 1,5 meter.

Ik ontmoet je graag,

Gea Koren
Narratief coach en begeleidingskundige

Leiders worden geboren, niet gemaakt.
Er worden (veel) te weinig leiders geboren, daarom worden ze toch gemaakt