Zelfsturende teams

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams ontstaan vanuit de wens om in organisaties meer ruimte te maken voor de kracht en creativiteit van mensen. Binnen organisaties waar zelfsturende teams worden ingezet als middel voor grotere efficiency en controle zijn zelfsturende teams ten dode opgeschreven. Toch is zelfsturing is geen hype die weer overwaait. Talloze kleinere organisaties en bedrijven laten zien dat als je oprecht gelooft in de kracht en creativiteit van mensen en hen de ruimte biedt om goede producten en diensten te leveren voor de klanten, zelfsturing niet alleen mogelijk is, maar ook uiterst succesvol. Een organisatie als Buurtzorg is hier een goed voorbeeld van.

Zelfsturend werken is te leren! Zelfsturend leren leert men -in ieder geval gedeeltelijk- in interactie met anderen en de (werk)omgeving. Koren Visie levert maatwerk voor lerend werken.