Teams

Teambegeleiding met de Team Konfrontatie Methode (TKM®

Inhoud

Samen werken aan samenwerking. Binnen een team wordt niet altijd even goed samengewerkt. De Team Konfrontatie Methode (TKM) helpt om bloot te leggen wat eraan schort. Het onderzoekt welke ‘groeven van gedrag’, ofwel: welke patronen in de samenwerking zich steeds weer herhalen. De methode brengt problemen of vragen, ingebracht door de teamleden zelf, in kaart. Onder mijn begeleiding wordt vervolgens de teamdynamiek blootgelegd.

Doel

De TKM stelt zich ten doel de relevante collectieve en afwijkende (deviante) stemmen in het team in kaart te brengen en de dialoog tussen deze stemmen te verbeteren, waardoor het team beter kan aansluiten bij de omstandigheden waarin het zich bevindt.

Doelgroep

De TKM is geschikt voor ieder team of samenwerkingsverband dat al enige tijd samen bezig is: projectteams, functionele teams, managementteams en zelfsturende teams.

Werkwijze

Binnen de TKM wordt allereerst een (onderzoeks-)vraag bepaald die het collectief functioneren van het team betreft. Vervolgens wordt na een eerste sessie met behulp van op maat gemaakte vragenlijsten (on-line) onderzocht hoe de verhalen samenhangen. Binnen de TKM wordt verandering bewerkstelligd door de strekking van de verhalen en de ermee samenhangende gedragspatronen waar het team in vastzit, te beïnvloeden. Doordat de TKM werkt met systematische meting van de beleving van gebeurtenissen in het team, wordt niet alleen de kwaliteit van samenwerking in het onderzoeksproces zichtbaar.

De TKM richt zich op het systematisch onderzoeken van de collectieve verhalen en op het veranderen van de verhalen die niet meer productief zijn. Daartoe worden zowel de stemmen die de verhalen vertellen, als de verhaalelementen zelf (in het taalgebruik van de TKM ‘collectieve waardegebieden’ genoemd) opgespoord. Sommige van deze waardegebieden zijn aantoonbaar collectief maar hebben ook een onderstroom.

Binnen de TKM gaat het team aan het werk met de eigen praktijkervaringen, de eigen bewoordingen en eigen interacties die ze (her)kent vanuit de dagelijkse samenwerking. Zo komen de (al dan niet) belemmerende patronen en blinde vlekken expliciet in beeld. Door het ontdekken van deviante stemmen (niet dominante, doch wel aanwezige geluiden) binnen het team, komen er elementen (kwaliteiten, competenties, gedrag) in beeld die vervolgens als hefboom de verandering teweeg brengen in de bestaande (stagnerende) dynamiek. Omdat deze verandering rechtstreeks vanuit het team zelf komt, zorgt dit voor vertrouwen, enthousiasme en dus potentie om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Het is belangrijk hierbij te benadrukken dat tijdens het TKM-proces het team eigenaar is en blijft van zowel het teamonderzoek als de uitkomst!

Teamgrootte

De maximale teamgrootte voor dit programma is 12 deelnemers. Vanaf 6 deelnemers werken we met twee begeleiders.

Tijd

De duur is afhankelijk van de vraag van het team, maar altijd minimaal 20 uren verdeeld over drie teammeetings.

Interesse?

Neem dan contact met mij op! Dan maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek om te bezien of en hoe het Teamonderzoek bij kan dragen aan het gezamenlijk functioneren.

Achtergrond TKM en kwaliteit

De TKM wordt beschreven als een wetenschappelijk onderbouwd proces en is gebaseerd op de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM), die werd geïntroduceerd door de Nijmeegse onderzoeker Hubert Hermans (Hermans en Hermans-Janssen, 1995). Analoog aan de ZKM ontwierp dr. Peter Zomer de TKM, een stapsgewijze methode waarin het team zelf bepaalt welke richting, diepgang en tempo het onderzoek krijgt.