Organisatiecoaching

Organisatiecoaching

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Hoge werkdruk, fusies, marktwerking: nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke veranderingen vragen veel van organisaties en hun mensen. Soms wordt het doorvoeren van veranderingen belemmerd. Door gedrag van medewerkers of afdelingen, maar ook door de context van de organisatie waarbinnen wordt gewerkt. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking, wat zijn de knelpunten, hoe bevinden de verschillende spelers zich in het organisatorische krachtenveld?

Vertrekpunt van mij als organisatiecoach

Ik neem een begeleidingsvraag en de context daarvan als vertrekpunt. Een voorbeeld uit een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking: ‘Hoe kunnen we de beweging van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven maken? Hoe kunnen we deze nieuwe visie op de werkvloer laten landen?

 Kerntaak

Als organisatiecoach speel ik een sleutelrol in de afstemming tussen een mensgerichte benadering en een bedrijfsmatige aansturing van organiseren. Ik ben vooral gericht op de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en het lerend vermogen van de organisatie op individueel, team en organisatieniveau. Ik heb met name oog voor het betekenisvolle samenspel tussen de verschillende niveaus.

Wat zijn de voordelen van organisatiecoaching?
  • Organisatiecoaching is contextgericht; je leert in de situatie
  • Organisatiecoaching biedt de gelegenheid om leren expliciet aandacht te geven.
    Mensen leren aan de hand van de spiegel van de ander.  Dingen die gewoon zijn geworden, worden manifest gemaakt en daarmee ontstaat weer beweging.

 

Organisatiecoaching is teamwork

Hiervoor werk ik graag samen met partners uit mijn netwerk en/of uit de organisatie van de opdrachtgever. De combinatie van verschillende invalshoeken biedt een beter resultaat.