Loopbaancheck

Loopbaancheck

De loopbaancheck is een compact individueel onderzoek waarmee  de persoonlijke arbeidsmarktpositie van een medewerker helder in kaart wordt gebracht. De resultaten helpen een medewerker om stil te staan bij zijn toekomst op de arbeidsmarkt. Het onderzoek vindt online plaats gekoppeld aan een gesprek met de adviseur en wordt afgesloten met een semi-gestandaardiseerde rapportage, waarbij concreet  advies wordt gegeven over te ondernemen acties.

De medewerker krijgt een beeld van zijn arbeidsmarktpositie, hij krijgt helderheid of hij acties dient  te ondernemen om zijn persoonlijke meerwaarde te onderhouden of te versterken. Tevens krijgt hij  adviezen op welke wijze hij zichzelf meer zichtbaar kan maken op de arbeidsmarkt.