Online selectie/ geschiktheidsonderzoeken

Online selectie/geschiktheidsonderzoeken

Deze onderzoeken worden aangeboden voor individuele kandidaten of een groep kandidaten met dezelfde functie.

De aanleiding van deze assessments wordt veelal gevormd door het feit dat organisaties zich moeten aanpassen aan veranderende maatschappelijke en economische factoren door middel van reorganisaties, downsizing, informatiseringsslagen etc. en daarmee gepaard gaande veranderingen -vaak verhoging en verbreding- van functie-eisen.

Deze assessments betreffen vaak een of enkele functies en worden uitgevoerd op basis van de bij de functies passende competenties (inclusief gedragsindicatoren) die door de opdrachtgever zijn aangeleverd. In overleg met Koren Visie  worden deze verder uitgewerkt in wegingsfactoren, afbreuknormen, knock-outcriteria, etc. Belangrijk is dat vooraf het besliskader volstrekt helder wordt vastgesteld zodat alle kandidaten langs dezelfde meetlat worden gemeten. Ook bij individuele kandidaten wordt dezelfde methodiek toegepast.

Een geschiktheidsassessment kan uit de volgende onderdelen bestaan: een biografische vragenlijst, tests om het cognitief vermogen te bepalen, een werkgerelateerde persoonlijkheidstest en een of meerdere praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten worden in nauw overleg met de opdrachtgever ontwikkeld. Daarnaast is face-to-face contact tussen adviseur en kandidaat in principe onderdeel van het assessment , hoewel daar soms om efficiency- en financiële redenen van kan worden afgeweken.