Training: De kunst van zelfsturend leren

De kunst van Zelfsturend Leren

Inhoud

De methode voor Zelfsturend Leren geeft een leidraad voor het leren vanuit de eigen, directe ervaringen. Wezenlijke leervragen worden opgespoord om deze vervolgens op systematische wijze te vertalen naar praktisch handelen in jouw werksituatie. Je leert je eigen oplossingen te creëren vanuit een grondhouding van voortdurend grenzen verleggen en experimenteren. Zo vergroot je jouw zelfsturend vermogen. Wie de methode inzet voor coaching, vergroot tevens het zelfsturend vermogen van anderen.

Doel:

Zelfsturend Leren is uitermate bruikbaar voor die vragen die onbestemd aan je knagen. Leervragen gaan over werk en leven, over verlangen en praktisch handelen, over ambitie en mogelijkheden.

Voorbeelden van leervragen zijn:
  • Mijn mensen beoordelen en eerlijke feedback geven, vind ik het moeilijkste van mijn werk.
  • Ik merk dat ik handvatten nodig heb voor dit soort gesprekken.
  • Ik ben heel resultaatgericht. Hoe kan ik meer geduld opbrengen voor het leerproces van de ander?
  • Ik ben geneigd tot risicomijdend gedrag. Hoe kan ik meer durf ontwikkelen?
  • Als er emotie bij de ander komt, vind ik dit lastig. Hoe ga ik hier mee om?

In deze training vind je een persoonlijk antwoord op jouw vraagstuk en dit vertaal je in praktisch handelen.

Doelgroep

Je bent werkzaam als manager, projectleider, adviseur of coach en wilt werken aan een persoonlijke leervraag in relatie tot je werk. Je wilt onderzoeken wat je hieraan kunt doen en hoe je met dilemma’s kunt omgaan. Wellicht ben je ook geïnteresseerd in Zelfsturend Leren als methode voor coaching.

Programma en werkwijze

Tweedaagse training op goedbereikbare locatie. Je wordt gecoacht op je eigen leervraag. Bovendien werk je aan je vermogens als coach door andere deelnemers bij hun leervraag te begeleiden. Zo ervaar je ‘aan den lijve’ hoe Zelfsturend Leren werkt. De methode bestaat uit vier fasen.

In de training doorloop je stap voor stap de eerste drie fasen. De vierde fase voer je uit als experiment in je eigen praktijk.

In een individuele coachingssessie evalueren we in de eerste plaats het leerresultaat en in de tweede plaats het werkresultaat. Ook kijken we hoe je een volgende stap kunt zetten in je leerproces.

Groepsgrootte:

De maximale groepsgrootte voor dit programma is 9 deelnemers. Vanaf 6 deelnemers werken we met twee begeleiders.

Data:

Deze training wordt ook in company aangeboden. In dat geval zijn de data uiteraard in overleg.

Als open aanbod wordt de training twee keer per jaar (in het voor- en najaar) aangeboden. Zie voor deze data de agenda.