Workshops: Zwarte koffie sterke verhalen

ZWARTE KOFFIE STERKE VERHALEN

Het ‘Zwarte koffieaanbod; werken met werkverhalen en leerkansen’ is altijd maatwerk.

Mensen vertellen elkaar verhalen. Het is een onderdeel van hun cultuur. Het liefst delen ze, ook in het werk, hun verhalen met elkaar. Het is een ongeschreven wet dat hiermee lessen uit het leven en het vak worden doorgegeven. Verhalen horen overduidelijk ook bij het werkleven en geven iedere organisatie haar eigen unieke kleur. De cultuurverhoudingen binnen organisaties geven extra voeding aan de spontane neiging tot vertellen. Het vertellen van verhalen blijkt een prima manier om ervaringen uit te wisselen, dilemma’s te verkennen en de realiteit te beleven. Vaak gebeurt dat onbewust. Wie er op let zal spoedig merken dat uit 101 verhalen 1001 leerkansen kunnen groeien. Met andere woorden; vanuit individuele verhalen kun je collectief toekomst maken! Ook hiervoor is een aanbod bestaande uit workshops en trainingen op maat.

Algemene doelstellingen:
 • van verhalen leerkansen maken
 • enthousiasme wekken om lerend te werken met verhalen;
 • zichtbaar maken waar en hoe je verhalen lerend kunt inzetten;
 • ruimte bieden voor diversiteit van leren;
 • aandacht vragen voor de verbinding tussen onder- en bovenstroom;
 • het vermogen versterken om samen toekomst te creëren;
 • al doende een bijdrage leveren aan cultuurverandering. [spacer height=”30″ mobile_hide=”true”]
Kansrijke ingangen voor maatwerk:
 • Vertellen als cultuurinterventie;
   • een kennismaking met ons boek en het lerend werken met verhalen
 • Vertellen als bindende factor in de organisatie;
   • met verhalen boven- en onderstroom in dialoog brengen
 • De kunst van het lerend werken met verhalen
   • circulerende verhalen verzamelen om van te leren
   • met verhalen thema’s en dilemma’s verkennen
   • toekomst maken met verhalen
 • Thematisch werken met verhalen rond werkthema’s als:
   • vakmanschap is meesterschap
   • gevangen in organisatiepatronen
   • creatief spelen met grenzen
   • professionele ethiek; moreel handelen
   • humor (en cynisme)
   • of …
 • Co-creëren van een lerende verhaalcultuur;
   • ontdekken van de bestaande verhaalcultuur in de eigen organisatie
   • met verhalen de cultuur in beweging brengen
   • verhalend de toekomst verkennen

[spacer height=”10″ mobile_hide=”true”]

Interesse?

Kijk ook eens op de Zwarte Koffie Sterke Verhalen website

[/outerOneHalf]