Loopbaan ontwikkeling

Loopbaan ontwikkeling

Soms kom je op een punt dat je je afvraagt wat je precies wil in je werk. Dan doemen vragen op als: past dit werk nog wel bij me? Ben ik tevreden met wat ik doe of merk ik dat ik meer verantwoordelijkheid wil dragen? Zou ik niet liever voor mezelf beginnen of me om laten scholen? Hoe kan ik adequater inspelen op nieuwe kansen in mijn loopbaan? Hoe verhoudt mijn persoonlijke motivatie zich tot de behoeften en eisen van de organisatie? Op welke plek binnen een organisatie kom ik het beste tot mijn recht?

Loopbaancoaching volgens de ZKM methode

Een loopbaanvraag gaat bijna nooit alleen over je loopbaan. Meestal zit er een vraag onder die al langere tijd eigenlijk niet aan de orde is geweest. Een coachingstraject volgens de ZelfKennisMethode (ZKM) richt zich juist op die onderliggende vragen en thema’s. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en valkuilen en in de specifieke kwaliteiten die voor jou zinvol zijn om te ontwikkelen. Je versterkt je persoonlijke autonomie en integreert je professionele ontwikkeling in je vakgebied met je persoonlijke groei als mens. Het traject legt de basis om je van binnenuit te kunnen richten op een nieuwe invulling van werk, professie en leven. Je formuleert een realistisch en passend perspectief waar je geïnspireerd en met motivatie aan kunt werken.