Burn-out, snelle actie essentieel

Als je in een burn-out terecht komt, is snelle actie essentieel. Vaak kom je in een negatieve spiraal waardoor de burn-out zich verdiept en het gevoel van machteloosheid zich versterkt.

Rust is onontbeerlijk, maar het is wel belangrijk constructief invulling te geven aan die rust. Ongewild thuis komen te zitten kan soms juist méér stress veroorzaken.

ZelfKennisMethode ZKM helpt bij burn-out

Persoonlijke coaching via de ZelfKennisMethode kan binnen vier tot zes weken inzicht geven.

Je ontdekt oorzaken van de burn-out en wat je er zelf mee kunt doen. Je hervindt overzicht en begrijpt de interactie tussen je eigen kwaliteiten en waarden enerzijds en de eisen en wensen van de werkomgeving anderzijds. Op basis daarvan kun je gaan kijken hoe je wilt terugkeren naar je huidige werkplek. Of je gaat vanuit een aangescherpte visie op zoek naar een betere match tussen jezelf en een nieuwe werkomgeving.